Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Dźwięki
  Aplikacje
  Prędkość dźwięku (html5)
  Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
  Dźwięk (html5)
  Prosty generator fali akustycznej. Regulowana częstotliwość i kształt impulsu.
  Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ideę wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu metodą rezonansu akustycznego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dudnienia (html5)
  Ta interaktywna wizualizacja powstawania dudnień ma na celu pomóc uczniom zrozumieć, jak różnica w częstotliwości pomiędzy dwiema interferującymi falami o równych amplitudach wpływa na falę wypadkową, która dociera do obserwatora. Częstotliwości fal zmieniamy klikając na pokrętła generatora. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Rezonans akustyczny (html5)
  Ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom zrozumieć powstawanie fal stojących w rurze rezonansowej. Wizualizacja pozwala przyjrzeć się reprezentacjom fal stojących - fali podstawowej, jak również niektórym wyższym harmonicznym. W wirtualnym doświadczeniu możemy testować rury o różnej długości, otwarte z obu stron lub z jednej strony zamknięte. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Podłużna fala stojąca (html5)
  Ten programik HTML5 demonstruje składowe harmoniczne drgań powietrza w rurze jako przykład fal stojących podłużnych. Obrazuje ruch cząsteczek powietrza i zmian jego ciśnienia (oczywiście cząsteczki w rzeczywistości poruszają się na znacznie krótszych dystansach i prawdziwy ruch jest bardzo szybki). Węzły, czyli miejsca, gdzie cząsteczki nie poruszają się, są oznaczone symbolem "W". "S" oznacza strzałkę, czyli w miejsce, w którym cząsteczki oscylują z maksymalną amplitudą. Należy zauważyć, że w otwartym końcu rury znajduje się zawsze strzałka, a w zamkniętym, węzeł! Możesz wybrać rodzaj rury za pomocą odpowiedniego przycisku ("obustronnie otwarta", "jednostronnie otwarta", "obustronnie zamknięta"). Możliwe jest przejście do kolejnej harmonicznej, za pomocą przycisku "Niższa" lub "Wyższa". Jeśli wpiszesz nową długość rury w polu tekstowym i naciśniesz klawisz "Enter", aplet wyliczy długość fali i jej częstotliwość. Założona prędkość dźwięku to 343,5 m / s, co odpowiada temperaturze 20 °C. Wpływ średnicy rurki jest zaniedbywalny. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Przykład efektu Dopplera (html5)
  Karetka pogotowia z włączoną syreną mija przechodnia stojącego na chodniku. Uwaga! Ten programik nie jest zgodny z rzeczywistością pod jednym względem: by pokazać zjawisko Dopplera w możliwie przystępny sposób, przyjęto, że fale dźwiękowe mają mniejszą szybkość niż w rzeczywistości. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Analizator widma akustycznego
  Analiza dźwięku odbieranego przez mikrofon komputera. © 2018, Felix J. Garcia Clemente; Tze Kwang Leong; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Symulacja umożliwia uczniom wizualizację tego w jaki sposób odległość między dwoma źródłami fal spójnych wpływa na wynik superpozycji fal. Pozwala ustalić warunki, które prowadzą do interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej
  Symulacja pokazuje głośnik (źródło dźwięku) emitujący fale akustyczne biegnące w kierunku ucha człowieka (detektor). Uczniowie mogą zbadać, w jaki sposób te fale rozchodzą się w ośrodku (w tym przypadku w powietrzu), jako fala podłużna, obserwując drgania cząsteczek. © 2015, Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Interferencja i powstawanie dudnień
  Symulacja przedstawia wykresy dwóch fal w funkcji położenia, oraz wynik ich superpozycji - falę wypadkową. Uczniowie mogą zmieniać częstotliwość jednej z fal i obserwować zmiany fali wypadkowej - powstawanie dudnień. © 2016, Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Wykres do efektu Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić położenie początkowe i prędkość źródła (mała niebieska kropka) i obserwatora (zielony prostokąt). Źródło (spoczywające) emituje falę o częstotliwości 100 Hz. fo oznacza częstotliwość odbieraną przez obserwatora. Symulacja pokazuje także wykres przesunięcia częstotliwości w stosunku do emitowanej częstotliwości (100 Hz). Na przykład, jeśli obserwator spoczywa, na prawo od źródła, a prędkość źródła wynosi 0,2 prędkości dźwięku, odbierana będzie częstotliwość 125 Hz. To jest 0,25 razy 100 Hz powyżej 100 Hz, a więc wykres pokaże czerwoną kropkę o współrzędnych +0,25 na osi OY i +0,2 na osi OX. Gdy źródło minie obserwatora, odbierana częstotliwość spada do 83 Hz, spadek o 17 Hz (0,17 razy 100 Hz), więc czerwona kropka przesunie się do -0.17 na osi OY i -0,2 na osi OX (uwzględniono fakt, że teraz źródło oddala się od obserwatora). Co z liniami na wykresie? Zielona linia pokazuje tylko efekt tylko ruchu obserwatora - jest rysowana w funkcji prędkości obserwatora. Pokazuje liniową zależność od szybkości obserwatora. Jeśli ustawimy prędkość obserwatora na zero, uzyskamy jedną niebieską krzywą - przedstawia względną zmianę częstotliwości w funkcji prędkości źródła. (Te dwa wykresy przedstawiają zależność od różnych prędkości!) Fakt, że linia zielona i niebieska linia to nie to samo mówi nam, że efekt Dopplera dla fal dźwiękowych nie jest tylko efektem względnej prędkości. W przypadku ustawienia niezerowej prędkości obserwatora, niebieska linia dzieli się na dwie krzywe, z których jedna ma zastosowanie, kiedy źródło znajduje się na lewo od obserwatora, a druga, gdy źródło jest z prawej strony obserwatora.(Te niebieskie krzywe odnoszą się do ruchu zarówno obserwatora, jak i źródła). Kropka z czerwonym środkiem pokazuje aktualne przesunięcie częstotliwości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Oscyloskop
  Oscyloskop HTML5, który działa z mikrofonem komputera / telefonu! Dzięki uprzejmości Edward Ball, Frances i Michael Ruiz. Dozwolone użycie niekomercyjne.
  Wizualizacja fali dźwiękowej
  Fala dźwiękowa to zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka generowane przez drgający obiekt. Gdy fala porusza się w powietrzu, sprawia wrażenie przenoszenia powietrza, ale w rzeczywistości cząsteczki pozostają tam, gdzie są, drgając jedynie wokół położenia równowagi (nie zmienia się ich średnie położenie). Aby zobaczyć, jak to działa, obejrzyj animację! Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Fale stojące w rurze
  Model fal stojących w rurach otwartych/zamkniętych. Symulacja wyświetli pierwszych 5 modów normalnych (wybór z rozwijanego menu). Jednostki na osiach są umowne. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Juan M. Aguirregabiria; Loo Kang Wee; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Generator fal
  (tylko Chrome) Interaktywny generator fal dźwiękowych. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; lookang; Félix J. García Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike