Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Środkowe trójkąta
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi środkowymi i środkiem ciężkości trójkąta. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Trójkąt (html5)
  Wierzchołki trójkąta można przesuwać, przeciągając myszką. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Środek masy, poziom 1 (html5)
  Wyznaczanie środka masy układu 2 ciał. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy, poziom 2 (html5)
  Wyznaczanie środka masy układu 3 ciał położonych współliniowo. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy, poziom 3 (html5)
  Wyznaczanie środka masy układu 4 ciał położonych w jednej płaszczyźnie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy, szacowanie (html5)
  Szacowanie położenia środka masy układów ciał. Masz jedną minutę na oszacowanie, jak największej liczby układów. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Środek masy przy braku zewnętrznej siły (html5)
  Symulacja pokazuje osobę (w czerni) stojącą na lewym końcu czerwonej łodzi o długości 2,4 m. Osoba ta przechodzi do prawej krawędzi łodzi - o ile, w tym czasie, przesunie się łódź? Zależy to od stosunku mas człowieka i łodzi. Kręgi w wodzie nie są kołami ratunkowymi tylko oznaczają położenie w poziomie środka ciężkości osoby, układu człowiek-łódź i łodzi. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ruch środka masy (html5)
  Symulacja pokazuje ruch bryły sztywnej w rzucie ukośnym - różne punkty obiektu poruszają się po skomplikowanych torach ale jego środek masy porusza się po paraboli. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Środek ciężkości trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący środkowych trójkąta i jego środka ciężkości
  Równowaga 2 (html5)
  Interaktywny programik, pozwalający zbadać warunki równowagi ciał (prostopadłościennych klocków) położonych na równi pochyłej o zmiennym kącie nachylenia.
  Rodzaje równowagi (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca różne rodzaje równowagi ciał. Źródło http://www.vascak.cz/?p=2514
  Równowaga 3 (html5)
  Interaktywny programik, pozwalający zbadać warunek równowagi ciała. Źródło http://www.vascak.cz/?p=2514
  Środek ciężkości (html5)
  Walec stacza się po dwóch pochylniach o zmieniającym się rozstawie. Paradoksalnie, przy odpowiednim nachyleniu i kącie rozstawienia obu pochylni, podwójny stożek lub kula będą poruszały się w przeciwną stronę "pod górę". Paradoks jest oczywiście pozorny, gdyż w obu przypadkach środek ciężkości obniża się.
  Środkowe i środek ciężkości trójkąta
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0