Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Obraz Ziemi
  Ziemia we Wszechświecie
  Atmosfera
  Hydrosfera
  Wnętrze ziemi
  Ludność i urbanizacja
  Rolnictwo
  Przemysł
  Usługi
  Środowisko przyrodnicze Polski
  Rolnictwo Polski
  Przegląd krain geograficznych Polski
  Aplikacje
  Globalny cykl węglowy
  Dowiedz się prawie wszystkiego o przepływach węgla i jego zasobach w głównych rezerwuarach, za pomocą tej interaktywnej demonstracji globalnego cyklu węglowego. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Współrzędne geograficzne (html5)
  Interaktywny aplet html5- Współrzędne geograficzne
  Fazy Księżyca (html5)
  Animacja html5 prezentująca fazy Księżyca
  Planetarne klimaty: delikatna równowaga (html5)
  Klimat jest regulowany przez delikatną równowagę absorbowanego i emitowanego promieniowania elektromagnetycznego. Aplet "Symulator planety", pozwala użytkownikowi zmieniać cztery czynniki, które regulują klimat: albedo, efekt cieplarniany, odległość od Słońca i temperaturę powierzchni. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
  Pory roku (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany ustawienia Ziemi i Słońca w ciągu roku i wpływ tych zmian na występowanie pór roku. Sezonowe zmiany przedstawiono z punktu widzenia zarówno obserwatora na Ziemi, jak i obserwatora zewnętrznego. Źródło: https://github.com/concord-consortium/grasp-seasons
  Fazy Księżyca i pływy morskie
  © 2015, Todd Timberlake; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fazy Księżyca. Model z pływami morskimi
  © 2016, Todd Timberlake; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Mapa lądolodu
  Interaktywna mapa końca ostatniego zlodowacenia. Henry Patton CC BY-NC-SA 4.0
  Terminator
  Mapa Ziemi z zaznaczonym przebiegiem terminatora (granica dnia i nocy), z dowolnie ustawianą datą. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Symulator faz Księżyca
  Symulator pozwala pokazać w jaki sposób różne ustawienia Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie decydują o fazie Księżyca widzianej z Ziemi. Symulator pokazuje widoki z różnej perspektywy - z dystansu, gdy obserwator patrzy w dół na Ziemię, jak również z perspektywy obserwatora na Ziemi, patrzącego w niebo.
  Symulator ruchów Słońca
  Symuluje ruchy Słońca na niebie wykorzystując diagram horyzontu. Demonstruje dzienne i sezonowe zmiany położenia Słońca.
  Atmosfera ziemska
  Wizualizacja ilustruje główne warstwy w atmosferze i opisuje szereg kluczowych cech każdej z nich. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Prawa Keplera (html5)
  Animacja i zadania, które ułatwiają zrozumienie praw Keplera.
  Planety wewnętrzne Układu Słonecznego (html5)
  Symulacja pokazuje cztery planety wewnętrzne Układu Słonecznego krążące wokół Słońca. Idąc od Słońca, widzimy Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Pasek na dole pokazuje, jak pozostałe cztery obiekty wyglądają jak na niebie, z punktu widzenia obserwatora znajdującego się na obiekcie, który umieścimy w centrum.
  Wahadło Foucaulta (html5)
  Wahadło Foucaulta – wahadło mające możliwość wahań w dowolnej płaszczyźnie pionowej. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu wahadła względem Ziemi dowodzi jej obrotu wokół własnej osi.(Wikipedia)
  Atmosfera Ziemi (html5)
  Animacja przedstawiająca warstwy atmosfery Ziemi.
  Rok z życia Ziemi
  Obserwuj zmiany powierzchni Ziemi w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Mapa miast stołecznych
  Interaktywna mapa Google stolic wszystkich państw świata. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org