Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Logika
  Liczby rzeczywiste
  Zbiory
  Algebra
  Równania i nierówności, układy równań
  Funkcje
  Logarytmy i funkcje wykładnicze
  Ciągi
  Trygonometria
  Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
  Analiza matematyczna
  Aplikacje
  Proste i ich równania (html5)
  Poznaj świat linii prostych. Badaj związki między równaniami liniowymi, współczynnikami kierunkowymi i przebiegiem prostych. Sprawdź swoją wiedzę w grze! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Budowniczy powierzchni (html5)
  Budowanie figur płaskich przy użyciu kolorowych bloków i badanie związku między ich obwodem i polem powierzchni. Porównaj pole powierzchni i obwód figur ustawionych jedna obok drugiej. Sprawdź swoje umiejętności w grze budując kształty lub znajdując pole powierzchni figur. Postaraj się zebrać wiele gwiazdek! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Porównywanie ułamków (html5)
  Dopasuj kształty i liczby, aby zdobyć jak najwięcej gwiazdek, w tej grze ułamków. Zmierz się z problemem na wybranym poziomie. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ułamki - wstęp
  Poznaj ułamki przy częstowaniu się 1/3 tortu czekoladowego i popijaniu 1/2 szklanki wody! Twórz własne ułamki za pomocą zabawnych, interaktywnych obiektów. Dopasuj kształty i liczby żeby zdobyć gwiazdki w grze ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Zbuduj ułamek
  Buduj ułamki z kształtów i liczb, aby zarobić gwiazdki w tej grze ułamków lub odkrywaj ich własności w laboratorium ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ułamki: liczby mieszane
  Poznaj ułamki przy częstowaniu się 1/3 tortu czekoladowego i popijaniu 1/2 szklanki wody! Twórz własne ułamki za pomocą zabawnych, interaktywnych obiektów. Dopasuj kształty i liczby żeby zdobyć gwiazdki w grze ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ułamki: równość
  Twórz równoważne ułamki o różnych mianownikach. Dopasuj kształty i liczby, aby zdobywać gwiazdki w grze. Podejmij wyzwanie na dowolnym poziomie. Postaraj się zebrać wiele gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  DESMOS kalkulator graficzny
  DESMOS - zaawansowany kalkulator graficzny on-line. Prosty i intuicyjny w użyciu kreator wykresów i tabel. Czytelny interfejs dostępny jest także w języku polskim.
  SKETCHOMETRY Geometria przez szkice
  Dynamiczne oprogramowanie matematyczne do geometrii euklidesowej i wykresów funkcji. Użytkownik szkicuje punkty, okręgi i linie na ekranie, a sketchometry jest w stanie zinterpretować te kreski i przetworzyć na dokładne obiekty geometryczne.
  Okrąg jednostkowy (html5)
  Interaktywny aplet html5 - Okrąg jednostkowy. Koło trygonometryczne. Definicje i wykresy funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej.
  Funkcje trygonometryczne (html5)
  Definicje i wykresy funkcji trygonometrycznych. Okrąg jednostkowy. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Tworzenie funkcji (html5)
  Twórz, interpretuj, porównuj i zmieniaj przykładowe funkcje. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Traf dziesiątkę (html5)
  Traf dziesiątkę to świetnie metodycznie opracowana aplikacja - dodawanie i odejmowanie dla najmłodszych. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Zabawa w proporcje (html5)
  Pobaw się ilorazami i proporcjami, projektując naszyjnik, rzucając kolorowe balony, grając w bilard lub kupując jabłka! Przewiduj proporcje, zanim zostaną ujawnione. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Tworzenie funkcji -podstawy (html5)
  Twórz, interpretuj, porównuj i zmieniaj przykładowe funkcje PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Proste: nachylenie, przecięcie z osią (html5)
  Poznaj świat linii prostych. Badaj związek między współczynnikiem kierunkowymi i wyrazem wolnym we wzorze funkcji liniowej, a przebiegiem prostej, która jest jej wykresem. Sprawdź swoją wiedzę w grze! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Wyrażenia algebraiczne (html5)
  Pobaw się monetami, a następnie wymień je na wyrażenia algebraiczne. Upraszczaj i obliczaj wartości wyrażeń, dopóki nie będziesz gotowy, aby przetestować zrozumienie równoważnych wyrażeń w grze! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Model pola - wstęp
  Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Podziel prostokąt na dwa prostokąty, aby odkryć właściwość rozdzielności mnożenia względem dodawania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Model pola - mnożenie
  Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Odkryj nowe strategie mnożenia dużych liczb. Użyj ekranu gry, aby przetestować swoje strategie rozwiązywania problemów! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Model pola - ułamki dziesiętne
  Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Podziel prostokąt na mniejsze obszary i odkryj nowe strategie mnożenia liczb dziesiętnych! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Model pola - wyrażenia algebraiczne
  Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Odkryj nowe strategie mnożenia wyrażeń algebraicznych. Użyj ekranu gry, aby sprawdzić swoje umiejętności mnożenia i rozkładu na czynniki! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Poznajemy równania
  Rozwija umiejętności rozwiązywania równań zaczynając od obiektów, dalej liczb całkowitych, a następnie zmiennych. Na koniec uczniowie mogą grać w grę i eksperymentować z zastosowaniem działań prowadzących do wyznaczenia niewiadomej. Sprawdź co znaczy równość lub nierówność wyrażeń algebraicznych przez interakcję z obiektami na wadze. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Poznajemy równania - podstawy
  Wprowadzenie do pojęć równości i nierówności. Uczniowie mogą bawić się przedmiotami na dźwigni dwustronnej i odkrywać kombinacje, które prowadzą do równości. Sprawdź co znaczy równość lub nierówność wyrażeń algebraicznych przez interakcję z obiektami na wadze. Znajdź różne sposoby na zrównoważenie kółek, trójkątów i kwadratów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Poznajemy równania - dwie niewiadome
  Rozszerza aplikację Poznajemy równania o dwie zmienne, wprowadzając uczniów do koncepcji układu równań. Sprawdź co znaczy równość lub nierówność wyrażeń algebraicznych przez interakcję z liczbami i zmiennymi na wadze. Znajdź kilka sposobów na zbalansowanie wyrażeń z x i y, aby zbudować układ równań. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Wykresy funkcji kwadratowych
  Dowiedz się, w jaki sposób zmieniające się współczynniki we wzorze funkcji kwadratowej zmieniają kształt jej wykresu - paraboli. Zobacz wykresy poszczególnych jednomianów (np. y = bx), aby zobaczyć, jak dodają się generując krzywą wielomianową. Odkryj definicje i własności wierzchołka paraboli, punktów jej przecięcia z osiami układu współrzędnych i osi symetrii. Porównaj wzory funkcji kwadratowej w różnych postaciach. Zdefiniuj parabolę poprzez jej ognisko i kierownicę. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Dodawanie wektorów (html5)
  Dodawanie wektorów w interaktywnej animacji html5
  Współrzędne wektora
  Rozkład wektora na składowe prostopadłe. © Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Geoboard - Geotablica.
  Geoboard jest narzędziem do odkrywania różnych zagadnień matematycznych, wprowadzanych w klasach podstawowych i gimnazjalnychch.
  Symetria osiowa - rysunki odręczne
  Po wyborze w menu rozwijanym ustawienia osi symetrii, kliknij i ponownie kliknij przeciągając pojawiające się kółko (każde nowe kliknięcie losuje nowy kolor). © 2018, Loo Kang Wee; Francisco Esquembre; Felix J. Garcia Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rozkład wektora na składowe prostopadłe
  Współrzędne wektora. Przeciągnij koniec wektora, żeby go zmienić. Za pomocą suwaka obrócisz układ współrzędnych. © Loo Kang Wee; Fu-Kwun Hwang; Tat Leong Lee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike