Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Baza wiedzy
  Gramatyka - podstawy
  Słowotwórstwo
  Rzeczownik
  Spójnik
  Przyimek
  Przysłówek
  Czasownik
  Przymiotnik
  Liczebnik
  Zaimek
  Wykrzyknik
  Partykuła
  Historia
  Historia - podstawy
  Obrazki z historii Polski
  Zjazd gnieźnienski
  Chrzest Polski
  Testament Krzywoustego
  Zjednoczenie Polski
  Kazimierz Wielki - dobry gospodarz
  Bitwa pod Grunwaldem
  Jak mierzymy czas?
  Źródła historyczne
  Jak dawniej żyli ludzie?
  Łowcy
  Rolnicy
  Grecja
  Rzym
  Rycerze
  Mieszczanie
  Chłopi
  Zakonnicy
  Obrazki z historii Europy i świata
  Odkrycia geograficzne
  Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
  Wielkie religie
  Kultura i sztuka
  Prehistoria
  Egipt
  Grecja
  Rzym
  Sztuka romańska
  Gotyk
  Renesans
  Renesans w Polsce
  Oto ja
  Moje prawa i obowiązki
  Ja
  Kim jestem?
  Kim będę?
  Moi przodkowie
  Świat, w którym żyję
  Dlaczego dzieci pracują?
  Wokół nas są głodni ludzie
  Niszczymy nasze środowisko
  Na świecie toczą się wojny
  Moja miejscowość
  Polska - moja ojczyzna
  Godło naszego kraju