Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Podstawowe pojęcia ekonomiczne
  PPE3: Cykl koniunkturalny
  PPE3: Emerytura
  PPE3: Globalizacja
  PPE3: Migracje zarobkowe
  PPE3: Działalność gospodarcza
  PPE3: Płatności bezgotówkowe
  PPE3: Przedsiębiorczość
  PPE3: Kredyty
  PPE3: System płatniczy
  PPE3: Ubezpieczenia
  PPE3: Własność prywatna
  PPE3: Wolny rynek
  PPE4: Akcje
  PPE4: Bank centralny
  PPE4: Biznesplan
  PPE4: Giełda
  PPE4: Korupcja
  PPE4: Kryzys
  PPE4: Lobbing
  PPE4: Marka
  PPE4: Monopol
  PPE4: Negocjacje
  PPE4: Ryzyko
  PPE4: Szara strefa
  Kolekcje edukatora
  • Bezpieczeństwo w sieci
   Materiały na temat bezpieczeństwa w sieci, przygotowane w ramach projektu OIE Kursor, we współpracy z państwowym instytutem badawczym NASK. To bogata kolekcja zawierająca filmy animowane, prezentacje, scenariusze lekcji oraz grę edukacyjną.
  • Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne
   Skomplikowane ekonomiczne zjawiska staną się zrozumiałe dla każdego, gdyż zostały one zaprezentowane w formie przykładowych zwięzłych anegdotycznych historii. Akcja toczy się w fikcyjnym groteskowym europejskim kraju, którego mieszkańcy używają waluty zwanej mońkami.
  • Filmy z festiwalu nauki
   Filmowa dokumentacja fascynujących pokazów i eksperymentów zaprezentowanych podczas organizowanych przez nas festiwali nauki.