+ Pokaż spis treści

Renesans w Polsce

Renesans w Polsce


1.   Renesans, zwany inaczej odrodzeniem był dla Polski czasem szczególnym. Za panowania ostatnich królów z dynastii Jagiellonów, Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta Augusta, nasze państwo stało się jednym z najpotężniejszych krajów w Europie. Okres ten nazywamy "złotym wiekiem".

2.   Rozwijała się literatura, coraz więcej tekstów pisano po polsku, hołdując zasadzie Mikołaja Reja, "iż Polacy nie gęsi i swój język mają". Obok Mikołaja Reja do najwybitniejszych twórców literatury renesansu zaliczamy Jana Kochanowskiego, uznawanego za ojca poezji polskiej.

3.   Prężnie działała Akademia Krakowska, później nazwana Uniwersytetem Jagiellońskim. Jak pamiętacie Akademia powstała jeszcze w czasach Kazimierza Wielkiego, w 1364, jednak lata świetności tej uczelni przypadają na czasy Jagiellońskie Dzięki hojności królowej Jadwigi, żony Władysława Jagiełły, która podarowała uniwersytetowi swoje insygnia koronacyjne Akademia rozkwitła. Na studia do Krakowa przybywali młodzi studenci z wielu krajów Europy. Jednym z absolwentów tej uczelni był wybitny astronom - Mikołaj Kopernik. Jego rewolucyjne dzieło "O obrotach sfer niebieskich" zmieniło dotychczasowy pogląd o wszechświecie.

Wawel4.   Renesans to także wielkie zmiany w architekturze. Rozbudowywały się i piękniały miasta. Do dziś możemy podziwiać ratusze w Sandomierzu, czy Poznaniu. Przepiękny rynek z kamieniczkami w Zamościu, krakowskie Sukiennice, pałac w Baranowie (zwany małym Wawelem), kamieniczki na rynku w Kazimierzu nad Wisłą. Prawdziwą perłą architektoniczną jest bez wątpienia Wawel, a w szczególności kaplica Zygmuntowska

5.   Kolebką renesansu były Włochy. Polskę łączyły z tym krajem bardzo ścisłe więzy, głównie za sprawą żony Zygmunta Starego, królowej Bony. Wraz z jej pojawieniem się w naszym kraju na dwór wawelski przybyli architekci, malarze i uczeni. Królowa nauczyła swych poddanych jeść wiele nowych potraw, m.in. warzywa. Dowód na to pozostał w nazwie "włoszczyzna", pokazała nowy sposób ubierania się, podejścia do sztuki.

6.   "Złoty wiek" kończy się wraz z odejściem dynastii Jagiellońskiej. Dla Polski przyjdą teraz trudne chwile, lata pokoju zmienią się w czas wojen, kultura zacznie podupadać.