Regiel górny


LimbaKolejne piętro to regiel górny reprezentowany głównie przez las świerkowy ze skąpo rozwiniętym runem leśnym. Pośród drzew można niekiedy spotkać polany śródleśne z roślinnością podobną do tej, która występuje na polanach regla dolnego. Można na nich znaleźć m.in. trawy - mietlicę i wiechlinę oraz przywrotniki, rdesty a także stokrotki. W miarę zbliżania się do górnej granicy lasu pojawia się - ale nie wszędzie - limba i brzoza karpacka. Dobrze zachowane zbiorowiska limby występują w okolicy Morskiego Oka i Żabiem, gdzie tworzą pas szerokości prawie 100m. Limba jest gatunkiem sosny zawierającym pięć igieł w jednym pęczku. Ma duże, jadalne nasiona zwane orzeszkami limbowymi. Podlega ona całkowitej ochronie. Brzoza karpacka może być krzewem lub drzewem - czasami pokaźnych rozmiarów, osiągającym wysokość nawet 7 m.