Baza wiedzy

Reflexivpronomen

Język niemiecki - Reflexivpronomen

Zaimek zwrotny


      W języku niemieckim każdej osobie odpowiada inny zaimek zwrotny.
Porównaj:

ich wasche mich
du wäschst dich
er, sie, es wäscht sich
wir waschen uns
ihr wascht euch
sie waschen sich
Sie waschen sich
ja myję się
ty myjesz się
on, ona, ono myje się
my myjemy się
wy myjecie się
oni myją się
(forma grzecznościowa)


      Odmiana czasownika zwrotnego z zaimkiem zwrotnym w IV przypadku (Akkusativ)

      Największą grupę stanowią czasowniki zwrotne z zaimkiem zwrotnym w IV przypadku (Akkusativ).

  sich fühlen - czuć się
  ich fühle mich
  du fühlst dich
  er, sie, es fühlt sich
  wir fühlen uns
  ihr fühlt euch
  sie fühlen sich
  Sie fühlen sich

Odmiana czasownika zwrotnego z zaimkiem zwrotnym w III przypadku (Dativ)

      Oddzielną grupę stanowią czasowniki zwrotne w połączeniu z zaimkiem zwrotnym w III przypadku (Dativ). W zdaniu z takim czasownikiem znajduje się zawsze oprócz zaimka zwrotnego dowolne dopełnienie w IV przypadku (Akkusativobjekt).

Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt.
Wir haben uns die Ausstellung angesehen.

sich etwas ansehen - oglądać

  ich sehe mir den Film an
  du siehst dir den Film an
  er sieht sich den Film an
  wir sehen uns den Film an
  ihr seht euch den Film an
  sie sehen sich den Film an
  Sie sehen sich den Film an

      Niektóre czasowniki występują w zależności od kontekstu albo z zaimkiem zwrotnym w III, albo w IV przypadku, lub też zupełnie bez zaimka zwrotnego.
Ich wasche mich. - Myję się. (Akkusativ)
Wasch dir bitte die Hände vor dem Essen. - Umyj proszę ręce przed jedzeniem. (Dativ)
Die Mutter wäscht das Kind. - Matka myje dziecko. (bez zaimka zwrotnego)

      UWAGA: Polskie czasowniki zwrotne nie muszą być zwrotne w języku niemieckim (i odwrotnie), np.
 • sich erinnern an (+ Akk.) - przypominać sobie coś
 • sich setzen - siadać
 • sich unterhalten über... (+ Akk.) - rozmawiać o...
Dodaj do swoich materiałów