+ Pokaż spis treści

Reakcje odwracalne

Reakcje odwracalne


cdc1
 

Obserwuj reakcję w trakcie jej zachodzenia. W jaki sposób całkowita energia wpływa na jej szybkość? Zmieniaj temperaturę, wysokość bariery potencjału i energię potencjalną. Notuj stężenie i czas, w celu ustalenia zależności z szybkością reakcji. Czy temperatura wpływa na parametry Arrheniusa. Tej symulacji najlepiej użyć pod okiem nauczyciela, ponieważ stanowi analogię do reakcji chemicznych.

PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu

Na licencji CC BY 4.0

uruchom              zapisz