Przyspieszenie dośrodkowe

Przyspieszenie dośrodkowe
  PEŁNY EKRAN  

Ciało ma przyspieszenie kiedy jego prędkość zmienia się w miarę upływu czasu. W ruchu jednostajnym po okręgu prędkość podlega ciągłej zmianie, bo zmienia się jej kierunek.
 

Kliknięcie przycisku odtwarzania uruchamia, a kliknięcie pauzy zatrzymuje symulację. Po wstrzymaniu, pojawiają się dodatkowe informacje. Kiedy symulacja jest zatrzymana w czasie t: strzałki w kolorze magenta pokazują wektory prędkości: vf w danym momencie i vi w poprzednim kroku czasu t-dt. Czerwony wektor pokazuje zmianę prędkości.


Po wstrzymaniu możemy też odtwarzać symulację krok po kroku dokładnie analizując zmiany.


Źródło

© 2016,Fu-Kwun Hwang; lookang; tinatan


Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike