+ Pokaż spis treści

Przemieszczenie.

Przemieszczenie.Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Animacja pokazująca różnicę między położeniem, zmianą położenia (przemieszczenie), a drogą. Wektor położenia, to wektor, którego początkiem jest punkt (0,0), a końcem dany punkt (inaczej - wektor wodzący punktu). Zmiana położenia, to wektor, którego początkiem jest punkt początkowy, a końcem punkt końcowy. Droga to skalar – długość przebytego toru.
Displacement, Distance & Position – Przemieszczenie, droga i położenie

initial – początkowe final – końcowe
Distance traveled – Przebyta droga