+ Pokaż spis treści

Przemieszczenia cząsteczek

Przemieszczenia cząsteczekFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Współrzędna x' to położenie w układzie związanym z poruszającą się falą. Górny wykres przedstawia y(x'). Na drugim wykresie dodano przemieszczenia y (po obróceniu strzałek w kierunku ruchu wskazówek zegara tak aby dodatnia zmiana położenia była skierowana w prawo, a ujemna w lewo. Następnie zastosowano te przemieszczenia do początkowo równomiernie rozłożonych cząsteczek. Widać, że gdy przemieszczenia zachodzą wzdłuż kierunku biegu fali, powstają obszary wysokiej i niskiej gęstości.