Baza wiedzy

Präpositionen mit dem Genitiv

Język niemiecki - Präpositionen mit dem Genitiv

Przyimki występujące z II przypadkiem


diesseits - z tej strony; jenseits - z tamtej strony

innerhalb - wewnątrz (lub: w ciągu - w określeniach czasu); außerhalb - na zewnątrz

oberhalb - na górze; unterhalb - na dole

trotz - mimo, pomimo (obecnie coraz częściej z III przypadkiem)

statt (anstatt) - zamiast
Dodaj do swoich materiałów