Baza wiedzy

Präpositionen mit dem Dativ

Język niemiecki - Präpositionen mit dem Dativ

Przyimki występujące z III przypadkiem (Dativ)


      Niektóre przyimki występujące do tej pory z II przypadkiem zaczynają być używane z III przypadkiem. Poniżej wymienione zostały przyimki, po których rzeczownik występuje zawsze w III przypadku oraz ich podstawowe znaczenia (wykaz nie obejmuje zastosowania ich w utartych zwrotach). Por. też przyimki występujące z IV lub III przypadkiem.

 • aus - z (w określeniach miejsca, czasu, materiału, z którego coś jest wykonane, przyczyny i powodu)

 • außer - z wyjątkiem, poza, prócz (w utartych zwrotach może też występować z II przypadkiem)

 • bei - koło, przy (w określeniach miejsca i czasu), u; podczas, za (w określeniach czasu)

 • entgegen - w kierunku, w stronę, ku; wbrew

 • gegenüber - naprzeciw, wobec, w porównaniu do

 • gemäß - odpowiednio do, zgodnie z, według, w myśl

 • mit - z, wespół z, od (momentu - w określeniach czasu), może być też tłumaczone Narzędnikiem

 • nach - po, do (w określeniach miejsca), na, po, za ( w określeniach czasu), według, podług

 • nächst - następny/a, tuż przy, zaraz obok

 • nebst - wraz z

 • seit - od (w określeniach czasu)

 • von - z (w określeniach miejsca, materiału, tłumaczone też przez przymiotnik), spośród, od
  (dla określenia powodu, przyczyny; w określeniach czasu tylko w zwrotach von... bis... - od... do...; dla określenia początku von... an), o (dla określenia przedmiotu rozmowy); w stronie biernej: przez (kogoś);

 • zu - do, w kierunku, na, po, u (lub tłumaczone narzędnikiem); w określeniach czasu: na, o, za, ku; przy określeniach sposobu: w, na; przy określeniach stosunku, miary, liczby: do, po (lub tłumaczone narzędnikiem); przy określeniach zamiaru lub celu: dla, do, na, ku

 • zuwider - wbrew, niezgodnie z, przeciw

 • trotz* - mimo, pomimo (występowało też z II przypadkiem)
Dodaj do swoich materiałów