Baza wiedzy

Präpositionen mit dem Akkusativ

Język niemiecki - Präpositionen mit dem Akkusativ

Przyimki występujące z IV przypadkiem (Akkusativ)


  • bis - do, aż, (w określeniach czasu, miejsca, miary, wagi itp.), póki nie

  • durch - przez (w określeniach czasu i miejsca), w ciągu, z powodu

  • entlang - wzdłuż (występuje też z II przypadkiem)
    występuje też po rzeczowniku: den Bach entlang - wzdłuż strumienia

  • für - dla

  • gegen - przeciwko, wbrew, na przekór, (w zamian) za, wobec, względem, w stosunku do, w porównaniu do, około (przy określeniach czasu), pod, ku

  • ohne - bez

  • um - dookoła, naokoło, o (np. w określeniach czasu, porównaniach), około, po, za (przy wynagrodzeniu)

  • wider (przestarzałe) - wbrew, przeciwko, na przekór
Dodaj do swoich materiałów