Proste i kąty

Proste i kąty
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów powstałych przy przecięciu dwóch równoległych trzecią prostą.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)