Liceum trzyletnie

My, czyli kto?


Nasza szkoła powstała w 1992 roku, jest więc jednym z najstarszych polskich niepublicznych liceów. Można znaleźć u nas wszystko, co zapewnia wysoki poziom kształcenia – znakomitych nauczycieli, efektywne i ciekawe lekcje, nieprzeładowane klasy, dobrą atmosferę.

Przede wszystkim jednak o wyjątkowości (sic!!!) naszego liceum świadczy to, w jaki sposób potrafimy wykorzystać możliwości, jakie dała ostatnia reforma oświaty i o tym bardzo prosimy przeczytać uważnie poniżej.

Statut Liceum
Wewnątrzszkolny system oceniania

Nauka w naszym liceum czyli co i jak robimy oraz czym różnimy się od innych


Co w polskich liceach zmieniła reforma oświaty, czyli specjalizacja, specjalizacja i jeszcze raz specjalizacja


Reforma programowa całkowicie zmieniła rytm pracy w liceach ogólnokształcących od września 2012 roku. Obecnie każda szkoła musi ukończyć nauczanie prawie wszystkich (z wyjątkiem polskiego, matematyki, języków obcych i wychowania fizycznego) przedmiotów na poziomie podstawowym najpóźniej do końca pierwszej klasy. Po zrealizowaniu kursu podstawowego uczeń kontynuuje naukę wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Jak to robią inni, czyli matfiz, biolchem, human i tak dalej

Prawie wszystkie licea tworzą po prostu tradycyjne, znane od dawna, klasy profilowane, co oznacza, że uczeń już podczas rekrutacji do szkoły średniej – czyli w trzeciej klasie gimnazjum! – musi dokonać nieodwracalnego wyboru wąskiej ścieżki, którą od tej pory będzie podążał. Aż do matury zatem uczy się w systemie klasowym, z tym że, jeśli jest na przykład w klasie humanistycznej to ma trochę więcej polskiego i historii, jeśli w biologicznej, to biologii i chemii, jeśli w matematycznej, to matematyki i fizyki, i tak dalej, i tak dalej…

Jak to robimy my, czyli świadomy wybór w klasie pierwszej

Ponieważ doświadczenie uczy, że nastolatki bardzo rzadko mają już w gimnazjum szczegółowo zaplanowaną drogę kształcenia i kariery zawodowej, a jeśli nawet tak jest, to zamierzenia te ulegają często modyfikacji, czy wręcz gruntownej zmianie, w naszej szkole dajemy możliwość dokonania wyborów prawie wszystkich przedmiotów rozszerzonych po ukończeniu klasy pierwszej. Od początku cyklu kształcenia według programu rozszerzonego uczymy języka polskiego i matematyki (chętnych) oraz języka angielskiego (wszystkich bez wyjątku!), natomiast w klasie drugiej uczeń wybiera takie „rozszerzenia”, jakie będą mu przydatne w przygotowaniu do matury, wyższych studiów i przyszłej pracy.

Jak to wygląda w praktyce 1, czyli dostosuj do  własnych potrzeb i możliwości zestaw przedmiotów rozszerzonych

Plan lekcji w naszej szkole jest tak zbudowany, aby uczeń od drugiej klasy mógł „skonstruować” sobie rozmaite konfiguracje przedmiotów rozszerzonych, np. wybrać matematykę i fizykę, chemię i matematykę, polski i historię, historię i geografię, geografię i matematykę, wos i historię, geografię i wos… i tak dalej, i tak dalej, praktycznie bez ograniczeń, a mówiąc ściślej to jedynym ograniczeniem jest rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z którym jednym z rozszerzanych musi być biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Oczywiście można wybrać sobie więcej niż dwa przedmioty rozszerzone i wówczas ten trzeci (czy ewentualnie czwarty) będzie traktowany jako dodatkowy.

Jak to wygląda w praktyce 2, czyli małe grupy, duża efektywność

W klasie drugiej i trzeciej cała klasa uczy się razem tylko przedmiotów obowiązkowych podstawowego polskiego oraz podstawowej matematyki, natomiast pozostałe zajęcia organizowane są w małych, kilkuosobowych, laboratoryjnych grupach, dających nieporównanie większe możliwości efektywnego kształcenia. I jeszcze - last but not least - nie stosujemy zasady: „wystarczająco duża grupa się nie zebrała, więc w ogóle nie będzie jakichś zajęć”. To wprawdzie niezwykle rzadka sytuacja, ale jeśli nawet zaledwie jedna osoba chce uczęszczać na przykład na rozszerzoną fizykę, to te lekcje są organizowane tylko dla tej konkretnej osoby.

Próbne matury, czyli nie takie egzaminy straszne

Wyniki matury decydują dzisiaj, jeśli nie o być albo nie być, to w każdym razie o dalszych możliwościach kształcenia, więc jasnym jest, że podczas tego egzaminu, a mówiąc precyzyjniej: całej serii egzaminów, ręka nie może zadrżeć. Dlatego naszych uczniów już zawczasu przygotowujemy systematycznie nie tylko do radzenia sobie ze specyficznymi zadaniami maturalnymi, ale też gospodarowania czasem i panowania nad stresem. Pomagają w tym, organizowane nie tylko w klasie maturalnej, ale zawsze w drugiej połowie każdego semestru wewnątrzszkolne sesje egzaminacyjne zarówno z przedmiotów podstawowych, jak i rozszerzonych.

Jak ułatwiamy dokonanie mądrych wyborów, czyli nauczyciele, studenci i naukowcy radzą 

Oczywiście to uczeń musi sam dokonać odpowiedzialnego wyboru i nikt za niego tego nie zrobi, staramy się jednak mu w tym aktywnie pomóc. Aby decyzja nie była pochopna, już w klasie pierwszej dajemy możliwość brania udziału w tzw. „rozszerzeniach pilotażowych”, na których uczeń może przekonać się, czy na przykład matematyka na poziomie zaawansowanym nie przekracza jego możliwości, albo też odkryć w sobie pasję do jakiejś dziedziny, o której wcześniej poważnie nie myślał. Ponadto wszystkie nasze klasy biorą udział w specjalnym cyklu zajęć: "Idź na studia nie na ślepo", w ramach których odwiedzają wyższe uczelnie różnych typów oraz biorą udział w spotkaniach i konsultacjach z pracownikami naukowymi oraz studentami.

Rozwijanie zainteresowań, czyli zajęcia dla pasjonatów i wyjazdy naukowe

Uczniowie, którzy już na początku cyklu kształcenia mają ściśle sprecyzowane zainteresowania, nie muszą – a wręcz nie powinni! – biernie czekać na pełne „rozszerzenia” w klasie drugiej, bo już od pierwszej klasy oferujemy całą gamę różnorodnych zajęć dodatkowych, wśród których bez trudu znajdą coś dla siebie zarówno humaniści, jak i „ścisłowcy”, zarówno przyszli sławni fizycy atomowi, jak i gwiazdy światowego dziennikarstwa trzeciej dekady XXI wieku (więcej na ten temat w działach Po godzinach i Wycieczki edukacyjne).

Języki obce, czyli jeśli dasz radę, ucz się więcej

Wyjątkowe, prowadzone w małych grupach, lekcje języków obcych to kolejny wielki atut naszego liceum. Każdy uczeń obowiązkowo doskonali znajomość dwóch języków, to znaczy angielskiego oraz tego, którego uczył się w gimnazjum (niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Zapaleńcy mogą nawet uczyć się więcej niż dwóch języków obcych. Odbywa się to w ramach zajęć pozalekcyjnych i nie wiąże z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Wychowanie


W szkole, w której klasy liczą kilkanaście osób, a nauczyciele znają wszystkich uczniów, skraca się dystans między dwoma „stanami” szkolnej społeczności. Służy to jak najbardziej procesowi edukacji. Uczeń przerażony przed lekcją, a w jej trakcie czekający jak zmiłowania dzwonka, niewiele potrafi się nauczyć. W takiej sytuacji należy raczej spodziewać się nerwicy lub unikania stresującego przedmiotu, niż rozwinięcia pełni możliwości.


Przez wiele lat praktyki udało się nam ustrzec szkołę przed wizerunkiem wrogiej i opresyjnej instytucji. Jednocześnie nie popadamy w skrajność. Skracanie dystansu nie oznacza jego braku, a nauczyciel to nie kolega. Stosujemy się do zasady, że fundamentem relacji międzyludzkich jest szacunek i reguła ta obowiązuje obie strony.

Współpraca z rodzicami


Kontakt ze szkołą


Zależy nam na maksymalnym ułatwieniu rodzicom kontaktu ze szkołą. Służą temu organizowane regularnie tzw. dni otwarte, na których indywidualnie można porozmawiać z każdym nauczycielem o postępach dziecka. Nie znaczy to, że kiedy "coś się dzieje", trzeba czekać do zebrania. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba, docierają natychmiast do rodzica za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. Oczywiście działa to też w drugą stronę - chcący skontaktować się ze szkołą mama lub tata nie są "natrętnymi petentami", lecz zawsze mile widzianymi współgospodarzami, z którymi aktywnie współpracujemy.


Dziennik internetowy


Dodatkowo dla wygody rodziców działa Dziennik Internetowy, w który na bieżąco wpisywane są oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi. Nauczyciele umieszczają tam także informacje o zadanych pracach domowych, o terminach klasówek i zaliczeń.


Pedagog szkolny


W naszej szkole dyżuruje pedagog, który w razie potrzeby przygotowuje specjalne indywidualne programy działań mające na celu bezpieczną interwencję w przypadku ewentualnych zagrożeń, czy problemów w nauce.