Kim jesteśmy?


Nasza szkoła powstała w 1992 roku. Na początku w budynku przy ulicy Stryjeńskich 21 funkcjonowało liceum. Po reformie wprowadzającej trójstopniowy system edukacji założyliśmy także gimnazjum i od tego czasu obie szkoły działają wspólnie. W naturalny zatem sposób ominęliśmy przeszkodę stania się przedłużeniem podstawówki. Gimnazjalista to oczywiście nie dorosły człowiek, ale na pewno już nie małe dziecko! Pamiętając, rzecz jasna, że trzynastolatek wymaga innych edukacyjnych i wychowawczych metod niż szesnastolatek, systematycznie przygotowujemy młodego człowieka do kontynuowania nauki w liceum w taki sposób, aby po trzech latach przejście do kolejnego etapu edukacyjnego nie okazało się, uniemożliwiającym osiąganie dalszych sukcesów, szokiem.

Jaki jest profil naszego gimnazjum?


Nie faworyzujemy żadnego bloku przedmiotów kosztem innych, więc nie jesteśmy szkołą „z odchyleniem” humanistycznym, matematycznym, europejskim czy jakimkolwiek innym. Uważamy, że okres gimnazjum to najlepszy czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności z wielu różnorodnych dziedzin oraz na rozbudzanie pasji poznawania świata w całej jego złożoności. Dzięki temu, kiedy uczeń znajdzie się w liceum, gdzie nowa podstawa programowa wymaga wyrazistego „profilowania”, nie tylko nie będzie miał zamkniętej żadnej z dróg, ale też dokona w pełni świadomego i pogłębionego wyboru.

A co, jeśli ktoś już szczególnie się czymś pasjonuje albo szuka swojej pasji?


Oprócz lekcji organizujemy też zajęcia dodatkowe, które można podzielić na następujące typy:


Małe fakultety


Szkolny plan jest tak skonstruowany, aby raz w tygodniu lekcje kończyły się trochę wcześniej, a uczniowie mogli uczestniczyć w popołudniowych zajęciach, których treść wykracza poza ramy wyznaczone przez programy nauczania, a forma odbiega od tego, do czego przyzwyczajają tradycyjne lekcje (na przykład nauczyciel-teatrolog prezentuje przygotowany przez siebie występ-monodram, a później na tym przykładzie zapoznaje uczestników z kuchnią scenarzysty, reżysera i aktora, a nauczyciel-globtroter radzi, jak przeżyć w czasie pobytu w Indiach „na dziko”).


Kółka zainteresowań


To cykliczne spotkania, których długość, częstotliwość i „żywotność” zależy od zainteresowań uczniów. Szczególną popularnością cieszą się klub filmowy, warsztaty modelarskie i kółko rysunkowe, ale oprócz tego jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych.


Projekty


To z kolei - trwające od jednego do góra trzech miesięcy - cykle działań, których celem jest realizacja konkretnego zadania – przygotowanie wystawy (np. historycznej), zbudowanie urządzeń (np. replik machin oblężniczych), realizacja przedstawienia, nakręcenie filmu, czy przygotowanie do konkursu mówców.


Dni tematyczne


Od czasu do czasu przychodzi dzień, kiedy cała szkoła dostaje się we władanie jednej „katedry przedmiotowej”, która organizuje zajęcia, wykłady i gry związane z konkretną dziedziną. Są to m.in. Europejski Dzień Języków, Konkurs Retoryczny „Złoty Jęzor”, Dni Dialogu, Dni Ziemi, czy Dzień liczby PI.


Wycieczki


Ponieważ naszym zdaniem szkoła to miejsce, gdzie cały czas czegoś się uczymy, nie jesteśmy wielbicielami spacerów bez celu lub wizyt w kinie na najnowszym: „Zabili  go i uciekł”, dlatego nasze wycieczki to połączenie rozrywki i rekreacji z edukacją. Jeśli „ruszamy w miasto” to po to, aby na przykład odwiedzić miejsca, gdzie swoje przygody przeżywali bohaterowie „Kamieni na szaniec” albo, aby zorganizować nawiązującą do oświecenia grę w Łazienkach Królewskich. Wyjazdy w różne regiony Polski i Europy mają formę objazdów naukowych, po których styl gotycki, las mieszany czy powstanie styczniowe kojarzą się uczniom z realnymi ciekawymi miejscami i obiektami, a nie tylko z suchymi tekstami i obrazkami w podręczniku.


Jak uczymy się uczyć?


Wierzymy głęboko, że jedną z najważniejszych cech spośród tych, jakie powinien mieć młody człowiek, jest umiejętność efektywnego przyswajania wiedzy. Z tego powodu uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach z efektywnej nauki, technik pamięciowych oraz szybkiego czytania, które są integralną częścią procesu dydaktycznego w naszej szkole.

Jak wychowujemy?


Praca z klasami


Wszystkie klasy to niewielkie, kameralne grupy (10-16 osób), które pozwalają nauczycielom indywidualizować pracę z uczniem, dostosowywać metody oraz tempo do potrzeb i wymagań każdego z podopiecznych. W trudnym okresie gimnazjalnym zapewniamy uczniom i ich rodzicom pomoc pedagogiczną, służymy naszym doświadczeniem i wiedzą. Naszą pracę opieramy na takich wartościach jak: przeżywanie, doświadczanie, rozwój kreatywności, samodzielność i umiejętność pracy w grupie. Duży nacisk kładziemy na rozwój umiejętności społecznych, które w przyszłości pozwolą naszym absolwentom z powodzeniem funkcjonować w dorosłym życiu.


Warsztaty integracyjne


Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych uczestniczą w specjalnych warsztatach integracyjnych, w trakcie których uczą się okazywać sobie szacunek, dbać o ład i porządek, angażować się w prace dla dobra wspólnego, samodzielnie realizować różne zadania. Dowiadują się, jakie panują w naszej szkole zasady, w jaki sposób rozwiązujemy spory, jakie formy grzecznościowe uznajemy za właściwe.  


Opieka pedagogiczna


Nauka w gimnazjum to czas, kiedy młodzież przechodzi najintensywniejsze zmiany fizyczne, emocjonalne i społeczne. Jest to okres, kiedy pedagogiczna pomoc bywa niezbędna, pomaga uniknąć wielu potencjalnych zagrożeń. Choć nasi nauczyciele to doświadczeni profesjonaliści, chętnie służący rodzicom radą i niezbędną pomocą, oferujemy także specjalistyczną opieką pedagogiczną. W naszej szkole dyżuruje pedagog, który w razie potrzeby przygotowuje specjalne indywidualne programy działań, mające na celu bezpieczną interwencję w przypadku ewentualnych zagrożeń, czy problemów w nauce.


Jak przygotowujemy do testów?


W naszej szkole prowadzimy specjalny program przygotowań do testów kompetencji, co pozwala naszym uczniom wykorzystać w trakcie egzaminów zewnętrznych maksimum swojego potencjału.  Dzięki temu ich wyniki znacznie przewyższają średni poziom uzyskiwany w polskich szkołach gimnazjalnych. Jednocześnie nie popadamy w „chorobę testomanii”. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego to – owszem ważny – ale nie najważniejszy element. Wiemy, że czas płynie szybko. Już niedługo nasz gimnazjalista stanie się licealistą, studentem, młodym pracownikiem, musimy więc przyzwyczaić go do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i do systematycznego, samodzielnego doskonalenia się.

Jak uczymy języków obcych?


System kształcenia


Znajomość języków obcych to w dzisiejszym świecie często jeden z najważniejszych warunków sukcesu, więc do tego elementu kształcenia przywiązujemy wyjątkowo  dużą wagę. Oferta naszej szkoły ma charakter zupełnie wyjątkowy. Zapewniamy uczniom możliwość nauki języków nie tylko angielskiego, ale też do wyboru: niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego. Obowiązkowo każdy uczy się dwóch języków, natomiast dodatkowo – bez żadnych opłat – może uczęszczać na zajęcia z trzeciego, a jeśli da radę, nawet i czwartego języka.  


Grupy


Nauka odbywa się w niewielkich grupach w zależności od poziomu zaawansowania poszczególnych uczniów. Decyzja o przydzieleniu do określonej grupy podejmowana jest przez nauczycieli poszczególnych języków po dokładnym sprawdzeniu umiejętności i potencjału ucznia.


Zajęcia indywidualne


Uczniowie, którzy są szczególnie zaawansowani, mają możliwość bezpłatnej nauki indywidualnej, dzięki czemu mogą przyswajać wiedzę w sposób najlepiej dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań.


Przygotowanie do testów językowych


W ramach zajęć uczniowie klas trzecich przygotowują się do testów kompetencji z języków obcych. Dzięki temu od wielu lat umiejętności i wiedza, jaką prezentują, pozwalają im systematycznie osiągać  wyniki zbliżone do ocen maksymalnych.


A co ze sportem?


Rola sprawności fizycznej


Wykształcenie zdrowych nawyków w zakresie sprawności fizycznej to jedna z najważniejszych spraw w kształceniu młodych ludzi. Świadomi zagrożeń, jakie niesie dla młodzieży siedzący tryb życia i spędzanie wielu godzin przed telewizorem lub komputerem oraz niezdrowa dieta (cukrzyca, otyłość, wady postawy, wady wzroku itd.), przywiązujemy dużą wagę do budowania sprawności fizycznej naszych uczniów. Służą temu wyjazdy w ramach tzw. zielonych szkół, które zapoznają ich z zasadami tzw. turystyki kwalifikowanej (spływy kajakowe, rajdy rowerowe, „skałkowanie”, marsze po górach).


Wychowanie fizyczne


Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w najnowocześniejszej hali sportowej na Ursynowie – „Arena Ursynów”. Nasi uczniowie mogą korzystać zarówno z boisk do gier zespołowych (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), jak i siłowni, sali do aerobiku, kręgielni i kortów tenisowych.  Pozwala to nauczycielom wychowania fizycznego na realizację programu ciekawych urozmaiconych i efektywnych zajęć. Do naszej dyspozycji pozostaje także bogate zaplecze sanitarne obiektu (szatnie, szafki, natryski itd.), co pozwala zadbać o właściwy poziom higieny po zajęciach.


Dni sportu


Raz w semestrze organizujemy Szkolne Igrzyska Olimpijskie, podczas których przez cały dzień młodzież bierze udział w serii indywidualnych i zespołowych konkurencji. Dodatkowego smaku dodają imprezie nauczyciele, którzy nie pełnią tylko roli asystentów, ale biorą aktywny udział w zawodach, ścigając się, czy też rozgrywając zacięte mecze piłkarskie ze swoimi wychowankami.


Jak współdziałamy z rodzicami?


Kontakt ze szkołą


Zależy nam na maksymalnym ułatwieniu rodzicom kontaktu ze szkołą. Służą temu organizowane regularnie tzw. dni otwarte, na których indywidualnie można porozmawiać z każdym nauczycielem o postępach dziecka. Nie znaczy to, że kiedy „coś się dzieje”, trzeba czekać do zebrania. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba, docierają natychmiast do rodzica za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. Oczywiście działa to też w drugą stronę – chcący skontaktować się ze szkołą mama lub tata nie są „natrętnymi petentami”, lecz zawsze mile widzianymi współgospodarzami, z którymi aktywnie współpracujemy.


Dziennik internetowy


Dodatkowo dla wygody rodziców działa Dziennik Internetowy, w który na bieżąco wpisywane są oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi. Nauczyciele umieszczają tam także informacje o zadanych pracach domowych, o terminach klasówek i zaliczeń.


Pedagog szkolny


W naszej szkole dyżuruje pedagog, który w razie potrzeby przygotowuje specjalne indywidualne programy działań, mające na celu bezpieczną interwencję w przypadku ewentualnych zagrożeń, czy problemów w nauce.

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl