prof. Maciej KONACKI

Astrofizyk, którego badania dotyczą wykrywania i charakterystyki planet i gwiazd. Ukończył studia doktoranckie w Polsce w 2000 roku. Od końca 2005 roku związany z Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Przedtem pracował w Stanach Zjednoczonych na Penn State University jako adiunkt (1998/1999), oraz w California Institute of Technology jako adiunkt (2000-2003), a następnie jako „senior postdoc” ( 2003-05 ). Tytuł profesora nosi od 2011 roku. Obecnie jest liderem projektu "Solaris", którego zadanie polega na  wykrywaniu symultanicznie poruszających się planet. Całkowity budżet projektu wynosi około 2,5 miliona euro i jest on finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki.