+ Pokaż spis treści

Produkcja roślinna

Uprawa roślin w Polsce


Rośliny zbożowe

Pszenica:

- należy do głównych zbóż chlebowych
- wymagania: gleby bogate w składniki odżywcze (głównie czarnoziemy, mady, ziemie utworzone na lessach, czarne ziemie)
- zajmuje 19% powierzchni zasiewów
- obszary intensywnych upraw: Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie, Wyżyna Lubelska, Kujawy, Źuławy Wiślane, Podkarpacie

Żyto:

- należy obok pszenicy do głównych zbóż chlebowych
- wymagania: klimatyczne i glebowe są niewielkie, bowiem jest to roślina odporna na mrozy , ma bardzo dobrze wykształcony system korzeniowy dlatego można je uprawiać przede wszystkim na glebach lekkich
- zajmuje 19% powierzchni zasiewów
- obszary intensywnych upraw: Nizina Mazowiecka, Podlasie, wschodnia Wielkopolska

Jęczmień:

- uprawiany głównie jako zboże paszowe
- wykorzystywany w przemyśle browarnianym
- wymagania: urodzajne gleby i łagodny klimat
- zajmuje 8,1% powierzchni zasiewów
- obszary intensywnych upraw: Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie, Kujawy, Żuławy Wiślane oraz na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim (odmiany o mniejszych wymaganiach)

Owies:

- uprawiany głównie jako zboże paszowe dla koni
- wymagania: małe wymagania glebowe, potrzebuje dużo wilgoci
- zajmuje 4,6% powierzchni upraw
- obszary intensywnych upraw: Podkarpacie, w Karpatach, na Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Mazowieckiej i na Podlasiu

Pszenżyto:

- zajmuje 4,8% powierzchni upraw
- wymagania: mniejsze niż pszenica (za to daje większe plony niż żyto)
- obszary intensywnych upraw: Wielkopolska, Pojezierze Pomorskie, Nizina Mazowiecka


Rośliny okopowe


Ziemniaki:
 
- wszechstronne zastosowanie: jako pożywienie dla ludzi i zwierząt oraz jako surowiec wykorzystywany do produkcji alkoholu, mąki kartoflanej, drożdży i syropu ziemniaczanego
- zajmują 11,8% powierzchni zasiewów
- wymagania: małe wymagania klimatyczne; gleby - lekkie, piaszczyste, bielicowe
- obszary intensywnych upraw: Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, wschodnia część Pojezierza Wielkopolskiego, obszar Wyżyn Polskich


Rośliny przemysłowe

Rośliny cukrowe - buraki cukrowe:
 
- zajmują 3% ogólnej powierzchni zasiewów
- wymagania: urodzajne gleby oraz dużo ciepła i wilgoci; ponadto wymagają intensywnego nawożenia, częstego okopywania i odchwaszczania
- długi transport i składowanie powodują spadek zawartości cukru dlatego rejony upraw zlokalizowane są blisko cukrowni
- produkty uboczne (liście, wysłodki, melasy) wykorzystuje się do produkcji: pasz, spirytusu, acetonu i drożdży
- obszary intensywnych upraw: Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie, Pojezierze Wielkopolskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Kujawy

Rośliny oleiste - rzepak i rzepik:
 
- z nasion wytłacza się olej jadalny (przemysł spożywczy) i techniczny (przemysł chemiczny)
- sucha masa nasion (tzw. makuchy) są wykorzystywane jako dodatek do pasz
- zajmują 4,7% ogólnej powierzchni zasiewów
- wymagania: rzepak - żyzne gleby i stabilne warunki klimatyczne, rzepik jest bardziej odporny na niesprzyjające warunki klimatyczne
- obszary intensywnych upraw: Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie, Nizina Szczecińska, Żuławy Wiślane, Kujawy, Pojezierze Pomorskie

Tytoń:
 
- wymagania: dobre warunki klimatyczno-glebowe
- obszary intensywnych upraw: rejon Lubelski, Rzeszowski, Krakowski, Kielecki, Śląski    oraz dolina dolnej Wisły

Chmiel:
 
- wymagania: dobre warunki glebowe, wodne i termiczne, oraz duże nakłady kapitałowe ze względu na zapotrzebowania techniczne
- obszary intensywnych upraw: Wyżyna Lubelska i Kielecka


Rośliny pastewne

- stanowią cenną paszę dla zwierząt hodowlanych
- poprawiają strukturę i jakość gleb
- zajmują trzecie miejsce pod względem ogólnej powierzchni zasiewów (po zbożach i ziemniakach)
- głównie są to uprawy roślin motylkowych wieloletnich (koniczyna) i jednorocznych (łubin) oraz roślin okopowych (buraki pastewne, brukiew, marchew pastewna) i zbożowych (kukurydza pastewna)
- wymagania: średnie wymagania termiczne i glebowe, duże - wodne;
- obszary intensywnych upraw: Pojezierze Mazurskie, Nizina Mazowiecka oraz Podkarpacie i Karpaty


Owoce i warzywa
 
- zajmują 4% ogólnej powierzchni zasiewów, w tym warzywa 2,2% (dominują kapusta,    marchew i cebula), wśród owoców dominują - porzeczki, truskawki, maliny i jabłka
- wymagania: rośliny ciepłolubne
- obszary intensywnych upraw: południowa i centralna Polska oraz wokół dużych miast (ze względu na rynek zbytu)