Proszę czekać, trwa ładowanie prezentacji Trwa wczytywanie
Proszę czekać, trwa generowanie podglądu Trwa wczytywanie
EDU-NETYKIETA
Technologie cyfrowe szybko stają się codziennością w polskiej szkole.
Uczniowie i nauczyciele coraz częściej korzystają
z internetowych serwisów oraz narzędzi w pracy i kontaktach
związanych z realizacją różnych działań edukacyjnych.
Internetowe dzienniki są już właściwie standardem.
Cyfrowa rewolucja właśnie się rozpoczyna
i będzie postępować w szybkim tempie.
Informacje dotyczące bezpiecznego
korzystania z sieci są dziś łatwo dostępne.
Zasady netykiety - pierwsze powstały
już w 1992 r. - są dobrze znane
użytkownikom internetu.
Jednak zawsze warto sobie
główne jej zasady przypomnieć.
TECHNOLOGIE CYFROWE STAJĄ SIĘ SZKOLNĄ CODZIENNOŚCIĄ
Prezentację o netykiecie przygotowaną w ramach
pierwszej edycji programu KURSOR
można obejrzeć POD TYM LINKIEM.
EDU-NETYKIETA
Korzystanie z internetu w celach edukacyjnych
wymaga, aby nauczyciele zwrócili uwagę na kilka spraw.
Zdarza się, że nauczyciele już dziś używają do pracy
z uczniami serwisów społecznościowych i komunikatorów,
które przecież przeznaczone są raczej do użytku osobistego.
Nieco lekkomyślny brak stosowania filtrów dostępu
i innych ustawień prywatności często sprawia, że uczniowie
oraz nauczyciele stają się swoimi znajomymi.
A przez to mają dostęp do prywatnych treści.
Są obserwatorami i uczestnikami pozaszkolnych,
osobistych relacji, kontaktów, rozmów, które można
znaleźć na nauczycielskim profilu.
Można dyskutować, czy to dobrze, czy źle,
ale relacja nauczyciel-uczeń, przeniesiona na grunt otwartego
portalu społecznościowego, może przynieść negatywne skutki.
Wyeliminowanie ich zależy przede wszystkim
od stopnia świadomości nauczyciela.
Zależy również od tego, czy w szkole opracowano,
wdrożono i upowszechniono wiedzę na temat sposobów
wykorzystywania technik cyfrowych i narzędzi sieciowych.
CZY DO KONTAKTU Z UCZNIAMI UŻYWASZ POPULARNYCH SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I KOMUNIKATORÓW?
CZY TWOI UCZNIOWIE SĄ TWOIMI "ZNAJOMYMI"?
EDU-NETYKIETA
PAMIĘTAJCIE,
ŻE JESTEŚCIE W SZKOLE!
Pamiętajcie, że jesteście w szkole!
Przy obowiązujących dzisiaj zasadach relacja
nauczyciel-uczeń powinna być taka sama, jak ta,
która obowiązuje na co dzień w realnej szkole.
A to wcale nie musi być łatwe. Zwyczaje panujące
w sieci zakładają na przykład, że zwracamy się
do siebie po imieniu albo używamy nicków.
Ta zasada stoi w sprzeczności z klasyczną etykietą,
gdzie uczniowie zwracają się do nauczycieli w sposób formalny.
Ciężar odpowiedzialności w tym zakresie
oczywiście spoczywa na nauczycielach i to oni
powinni ustalać zasady i czuwać nad ich przestrzeganiem.
Uczniowie nie mogą mieć złudzeń, że jeśli komunikują się
ze swoimi nauczycielami w internecie, to ich relacja może
stać się bardziej zażyła, czy wręcz prywatna.
Dzisiaj jeszcze zasada konsekwentnego przestrzegania
form grzecznościowych i zwrotów powszechnie obowiązujących
w szkolnej rzeczywistości wydaje się w pełni obowiązywać.
A czy to się zmieni? Nie wiadomo.
Proszę zagłosować w pytaniu ankietowym na następnym slajdzie.
CZY JUŻ JESTEŚ Z UCZNIAMI NA "TY"?
PYTANIE

W kontaktach internetowych relacja nauczyciel – uczeń

powinna być taka sama, jak ta, która obowiązuje w szkole
musi być dużo swobodniejsza niż ta, która obowiązuje w szkole
trudno powiedzieć, zadecydują o tym uczniowie
nie powinno być takich kontaktów
EDU-NETYKIETA
PRYWATNE - SŁUŻBOWE
Prywatne – służbowe
Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy,
nawiązują często ze swoimi uczniami relacje osobiste.
Dowiadują się nieraz o problemach życiowych
i rodzinnych swoich podopiecznych, pomagają im
nieraz w ich przezwyciężaniu.
Podczas komunikowania się przez internet
ten kontakt jest prostszy: łatwiej się zwierzyć,
napisać coś, co może trudno byłoby powiedzieć.
Relacja oficjalna może się zmienić, a tymczasem należy uważać,
aby ściśle rozdzielać relacje „służbowe” od „prywatnych”.
I dotyczy to nie tylko relacji szkolnych.
Zasada ta obowiązuje również w pracy,
np. w relacji zwierzchnik-podwładny.
Właściwie należałoby przyjąć jako zasadę,
że w rzeczywistości wirtualnej nauczyciele nie podejmują
tematów „prywatnych” w kontaktach z uczniami.
Uczniowie i nauczyciele muszą wiedzieć,
że kiedy spotykają się w internecie, to jest on
przede wszystkim narzędziem pracy.
INTERNET A RELACJE OSOBISTE
SŁUŻBOWE ≠ PRYWATNE
INTERNET NARZĘDZIEM PRACY
EDU-NETYKIETA
ZNAJOMI, ZIOMALE...
UCZNIOWIE A TWÓJ PROFIL W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM
Z GÓRY USTAL ZASADY INTERNETOWEJ KOMUNIKACJI Z UCZNIAMI
PAMIĘTAJ, ŻE POPULARNE SERWISY SĄ KOMERCYJNE!
Znajomi, ziomale…
Czy można wykorzystywać do kontaktu i pracy z uczniami
popularne serwisy społecznościowe, takie jak np. Facebook?
Spójrzmy na sprawę z nieco innej perspektywy:
Każdy nauczyciel z pewnym stażem wie, że wybierając się
ze znajomymi na kolację i spacer po mieście ma duże szanse,
że spotka kilkoro swoich uczniów.
Czy wyobrażają sobie Państwo, że ci uczniowie
dołączają do Państwa i grupy Państwa znajomych
i rozpoczyna się wspólna biesiada?
Rzecz ma się, niestety, podobnie
w przypadku serwisów społecznościowych.
Kiedy zakładamy w nim konto, możemy być pewni,
że szybko zgłoszą się do nas nasi byli i aktualni uczniowie
z propozycją nawiązania serwisowej relacji
Odrzucenie takiego zaproszenia może zostać
odebrane jako aroganckie, niemiłe, niesympatyczne.
Dlatego właśnie takie sytuacje można przewidywać;
warto przedyskutować je z uczniami i określić zasady,
które ograniczą możliwość zaistnienia niezręcznych sytuacji.
Kolejna kwestia to komercyjność portali społecznościowych
i sposób, w jaki traktują one prywatność swoich użytkowników.
Sprawy te budzą coraz większe zaniepokojenie opinii publicznej.
Dyskutuje się o tym coraz szerzej.
Nauczyciele, mając nawet jak najszczytniejsze
i bardzo ambitne cele dydaktyczne,
nie powinni nakłaniać swoich uczniów,
aby stali się użytkownikami takich serwisów.
Wielu rodziców będzie temu przeciwnych.
PYTANIE

Nauczyciel może:

publikować szkolne zdjecia uczniów bez uzyskania zgody ich opiekunów
nakłaniać uczniów do założenia konta na konkretnym portalu społecznościowym
zakładać konta uczniom na portalach społecznościowych
komunikować się z uczniami za pomocą portali społecznościowych
EDU-NETYKIETA
NIE BĘDZIESZ PANEM
CZYJEGOŚ CZASU...
UCZEŃ PRACUJE Z INTERNETEM PRZEWAŻNIE POZA LEKCJAMI
UCZEŃ SAM DECYDUJE, KIEDY PRACUJE Z INTERNETEM
NIE NARZUCAJ CZASU PRACY POZA LEKCJAMI
Nie będziesz panem czyjegoś czasu…
Z jednej strony należy traktować narzędzia sieciowe używane
do pracy z uczniami tak, jakby były częścią pracy szkolnej.
Jednak zdalny kontakt z uczniami nie może
podlegać tym samym zasadom edukacyjnym.
Przecież trzeba pamiętać, że najczęściej mówimy o pracy
ucznia w czasie pozalekcyjnym. I tutaj nauczyciel winien
oprzeć się pokusie, aby organizować młodzieży wolny czas.
Nauczyciel nie jest panem całego życia swych uczniów.
Owszem, zadania domowe są częścią edukacji na każdym etapie,
ale już nakłanianie uczniów, żeby byli obecni o określonej godzinie
w systemie internetowym poza lekcjami, jest niedopuszczalne.
Najklarowniejszą jest sytuacja, kiedy zadania zlecone
w systemie internetowym, mają status prac domowych
i sami uczniowie decydują o czasie ich wykonania.
Nie można wywierać presji i wiązać poleceń do zrobienia
w systemach sieciowych z zasadami oceniania.
Polecenie: „Możesz to u mnie zaliczyć, jeśli jutro
o 18:30 odpowiesz mi w systemie na kilka pytań
i rozwiążesz test.” jest niedopuszczalne.
Praca z uczniami w narzędziach internetowych
powinna podlegać zasadom zadań domowych.
PYTANIE

Nauczyciel może wymagać od uczniów zalogowania się na konkretny portal społecznościowy o konkretnej godzinie, pod warunkiem, ze nie jest to później niż o 23.

PRAWDA
FAŁSZ
PYTANIE

Nauczyciel nie jest panem całego życia swych uczniów.

PRAWDA
FAŁSZ
EDU-NETYKIETA
NOCNE POLAKÓW ROZMOWY
Nocne Polaków rozmowy
Wykładowca może rozmawiać ze swoimi słuchaczami
poza czasem szkolnym, ale dobrze jest pamiętać,
że w takich relacjach nie mamy pełnej swobody.
Można sobie wyobrazić, że uczniowie pracują
zdalnie ze swoim nauczycielem i czas ten
przeciąga się do późnych godzin wieczornych.
Jeśli w gorączce przygotowań do egzaminów, konkursów,
olimpiad nauczyciel spotka się ze swoimi uczniami w internecie
w późnych godzinach, będzie to odczytywane bardzo pozytywnie.
Jeśli jednak późne „nasiadówy” staną się zasadą,
a zwłaszcza jeśli nie będą związane ściśle z określonymi
zadaniami edukacyjnymi, nie będą postrzegane pozytywnie.
NIE KAŻDA PORA JEST DOBRA NA ROZMOWĘ Z UCZNIAMI
EDU-NETYKIETA
PRZED KAMERAMI
Przed kamerami
Jeśli komunikujemy się z uczniami za pomocą wideokonferencji,
musimy wymagać, aby uczniowie nie narażali nas na sytuacje żenujące.
Nie akceptujmy zachowań i ubiorów nazbyt swobodnych.
Ta zasada obowiązuje oczywiście obie strony:
nauczyciele nie powinni pokazywać się swoim uczniom na wideoczacie
w znoszonym dresie i szklanką ulubionego trunku w ręce.
Pamiętajmy też, że korzystanie z kamer
daje możliwość nagrywania dźwięku i obrazu,
a potem publikacji takich materiałów.
Niezależnie od wszystkiego, kiedy jesteśmy „na wizji”,
w kontaktach szkolno-edukacyjnych,
powinniśmy się zachowywać tak, jakby nasza wideokonferencja
była transmitowana na żywo na cały świat.
KAMERA CZASEM POKAZUJE ZBYT WIELE
WIDEOKONFERENCJE MOŻNA NAGRAĆ I ROZPOWSZECHNIAĆ
EDU-NETYKIETA
NAUCZYCIEL - ADMINISTRATOR
ODDZIEL PRYWATNE OD "SŁUŻBOWEGO"
Nauczyciel – administrator
Nauczyciel jest dla uczniów przewodnikiem
i administratorem systemów, z których korzysta się w pracy,
ale nie może dysponować prywatnymi uczniowskimi
adresami mailowymi, nie może znać ich danych dostępowych.
Lepiej korzystać ze specjalnych narzędzi i serwisów,
które są dedykowane edukacji i które przestrzegają
uznawanych powszechnie na świecie standardów.
Dość często, zwłaszcza w młodszych klasach szkoły podstawowej,
można spotkać się z sytuacją, że w ramach realizowanego
programu, nauczyciele zakładają konta e-mail swoim uczniom.
A ten, kto zakłada konto, ma do niego
wszelki dostęp i wszelką nad nim władzę.
Jeśli konto jest darmowe, to znaczy, że będą
na nie wysyłane reklamy, zawierające treści,
których nie można przewidzieć.
Nauczyciel podejmuje też wtedy w imieniu osoby
nieletniej decyzje i zobowiązania, do czego najzwyczajniej
w świecie nie ma prawa.
Taka sytuacja jest niedopuszczalna.
To rodzice powinni decydować, czy, kiedy i gdzie
ich dzieci będą miały konta pocztowe. Jeśli rodzice
tego nie robią, to nie wolno nam tego wymuszać.
EDU-NETYKIETA
JASNE ZASADY,
KLAROWNY REGULAMIN
Podstawy pracy z wykorzystaniem techologii w szkole:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 
- przestrzeganie netykiety (w tym edu-netykiety)
PRAWO AUTORSKIE
BEZPIECZEŃSTWO
STOSUJ NARZĘDZIA DEDYKOWANE EDUKACJI
Jasne zasady, klarowny regulamin
Czy można stworzyć regulamin uniwersalny?
Raczej nie. Nawet konstytucje krajów zmieniają się
co jakiś czas, bo zmienia się świat.
A świat technologii cyfrowych zmienia się w niewyobrażalnym
tempie i nawet najszybsza machina legislacyjna nie jest w stanie
nadążyć za przeobrażeniami wirtualnych realiów.
Pewne reguły winny jednak obowiązywać.
Społeczność internautów sama wykształciła tzw. netykietę,
to znaczy zbiór zasad, którym podlegają jej członkowie.
I na pewno jej zasady powinny być znane
i stosowane przez uczniów i nauczycieli.
Należy również wyczulić społeczność szkolną
na sprawy związane z prawem autorskim,
czyli po prostu wypada nauczyć się, jak korzystać z cudzej
pracy intelektualnej, podawać źródła cytatów, czy zdjęć itd.
Czy trzeba to kodyfikować w regulaminie?
Chyba nie. Ważne za to jest, aby nauczyciele
umieli znaleźć plagiaty i ich nie tolerowali.
Zasady „nie kradnij” i „nie oszukuj” są chyba oczywiste
i nie wymagają dodatkowego precyzowania.
Absolutną podstawą jest przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa przez ogół społeczności uczniowskiej,
a przede wszystkim przez nauczycieli, szkolnych
administratorów sieci i opiekunów pracowni.
Należy zadbać o to, by uczniowie, nauczyciele i rodzice
uzyskali dostęp do informacji na temat bezpiecznego korzystania
z internetu i zaczęli je stosować w praktyce.
Wiele problemów można wyeliminować,
stosując narzędzia, które są dedykowane edukacji.
Wtedy po prostu nie trzeba nakładać
ograniczeń i wprowadzać sztywnych zasad,
gdyż narzędzia przeznaczone do użytku szkolnego
z reguły są tak zaprogramowane, aby korzystanie
z nich było bezpieczne i funkcjonalne.
Resumując: podstawą szkolnego regulaminu pracy
z wykorzystaniem TiK jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
i ogólnych zasad netykiety. W tym także edu-netykiety.
Właściwy dobór systemów i narzędzi
uchroni przed wieloma kłopotami.
Wprowadzenie dodatkowych reguł i ograniczeń
powinno być skorelowane z funkcjami systemu,
z którego korzystają uczniowie i nauczyciele.
PYTANIE

Netykieta to:

szkolny regulamin internetowy
niepisany zbiór zasad, obowiązujących w internecie
fragment Kodeksu Cywilnego
zbiór zasad, spisanych przez Ojców Założycieli Internetu
EDU-NETYKIETA
NAUCZYCIELE - UCZNIOWIE - RODZICE
SZANUJ PRAWA RODZICÓW
E-DZIENNIK A BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
ALTERNATYWA WOBEC SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO
Nauczyciele – uczniowie – rodzice
Rodzice mają prawo do wiedzy o postępach
w nauce swoich dzieci. To oczywiste.
Należy także pamiętać, że rodzic może w każdej chwili
zażądać wglądu do systemu elektronicznego, w którym
na co dzień nauczyciele pracują z ich dzieckiem.
Wiele szkół wprowadziło już elektroniczne dzienniki,
eliminując w wielu przypadkach papierowe.
Ten aspekt funkcjonowania szkoły także powinien być
przedmiotem troski i refleksji. Szczególnie ważnym jest tu
zagadnienie ochrony informacji i dostępu do niej.
Omawianie sytuacji poszczególnych uczniów na ogólnym,
elektronicznym forum nie może mieć miejsca.
Rodzic ma prawo ograniczyć czy wręcz zakazać
swojemu dziecku dostępu do internetu i komputera.
Szkoła i nauczyciele muszę tę decyzję uszanować
i pozwolić na wykonanie prac zleconych w systemie
elektronicznym w inny sposób.
Tak samo winno być w sytuacji, kiedy dziecko
nie ma w domu możliwości korzystania z komputera i internetu.
W obu przypadkach - zarówno zakazu,
jak i braku dostępu do komputera i internetu -
należy też mieć na uwadze zagrożenia wykluczeniem cyfrowym,
które współcześnie może stać się dla młodego człowieka problemem
dotyczącym jego wykształcenia, czy kariery zawodowej.
PYTANIE

Rodzic ma prawo ograniczyć czy wręcz zakazać swojemu dziecku dostępu do Internetu i komputera.

PRAWDA
FAŁSZ
PYTANIE

Rodzic może w każdej chwili zażądać wglądu do systemu elektronicznego, w którym na co dzień nauczyciele pracują z ich dzieckiem.

PRAWDA
FAŁSZ
EDU-NETYKIETA
NIE PRZYKUWAĆ DZIECI DO KOMPUTERA
Nie przykuwać dzieci do komputera
Wiele się mówi o tym, że współczesne młode pokolenie
spędza w internecie i przy komputerach,
smartfonach i tabletach zbyt wiele czasu
kosztem aktywności fizycznej,
ograniczając swoje rówieśnicze kontakty do minimum.
Trzeba o tym pamiętać i nie przykuwać naszych
pociech do świata wirtualnego w nadmiarze.
Za pomocą technologii cyfrowych nie możemy
stworzyć dzieciom w domu drugiej szkoły
i zorganizować im czasu wolnego.
Dlatego kluczowym punktem namysłu
nauczycieli nad sposobami używania TiK
w codziennej pracy jest zagadnienie dydaktyki:
jakie techniki i narzędzia stosować, jakie typy ćwiczeń
i jakie formy pracy zyskują najwięcej na efektywności
przy użyciu technik cyfrowych,
nie stwarzając jednocześnie problemów społecznych i psychologicznych.
- techniki i narzędzia

- typy ćwiczeń

- efektywne formy pracy
Szkolenie o edu-netykiecie zostało przygotowane w ramach
Ogólnopolskiej Inicjatywy Edukacyjnej KURSOR.

W teście było pytań: 0
Udzielono poprawnych odpowiedzi: 0 co daje 0%.

To było ostatnie pytanie. Klikając na czerwony przycisk "Sprawdź", umieszczony na dole strony, poznasz swój wynik. Możesz również sprawdzić, na które pytania odpowiedziałeś dobrze, a które sprawiły trochę problemów – użyj przycisku "wstecz" i przejdź do poprzednich slajdów. Pytania, w których się pomyliłeś, podświetlone są na czerwono.

preloader
Czas trwania slajdu sekund
Poprzedni
Następny
Sprawdź
Wczytywanie...
Włącz autoodtwarzanie
Opis do slajdu
Źródła
Opis do slajdu
[x]