Proszę czekać, trwa ładowanie prezentacji Trwa wczytywanie
Proszę czekać, trwa generowanie podglądu Trwa wczytywanie
- brak dostępu do internetu
- brak sprzętu
- brak biegłości nauczycieli
Nowe technologie próbują się przebić
w rzeczywistości szkolnej, ale - jak się uważa -
napotykają wciąż na trzy główne bariery:
brak dostępu do szerokopasmowego internetu,
brak sprzętu,
brak biegłości nauczycieli w korzystaniu z jednego i drugiego.
Rozwój technologii jest tak szybki, że z miesiąca
na miesiąc bariera sprzętowa i dostępu do internetu
mają coraz mniejsze znaczenie.
Na całym świecie powstają tysiące inicjatyw
i pomysłów, które sprawiają, że edukacja ma
teraz niespotykane cyfrowe możliwości.
Nie można czekać z ich wprowadzaniem do polskich
szkół, gdyż ten czas będzie bezpowrotnie stracony.
Kluczową sprawą jest zrozumienie, jak multimedia
i narzędzia cyfrowe wpływają na sam proces uczenia się
i dydaktykę poszczególnych przedmiotów.
Jak mogą sprawić, że nastąpi istotna zmiana jakości kształcenia.
W obecności nowych technologii w szkole
nie chodzi bynajmniej o to, by nauka stała się zabawą.
Chodzi raczej o zupełnie nowe środki dydaktyczne
i sposoby realizacji treści programowych, które sprawiają,
że szybciej osiągamy założone cele.
Jeśli przy tym nauka jest dla uczniów ciekawa
i atrakcyjna, to znakomicie.
Kiedy dla programu KURSOR
opracowywaliśmy lekcję o rozkładzie
normalnym, czyli krzywej Gaussa,
wykorzystaliśmy jeden z symulatorów
dostępnych na Edukator.pl - deskę Galtona.
Oczywiście można było tę lekcję
przeprowadzić bez jego pomocy i tylko
opowiedzieć o tym dość prostym urządzeniu.
Ale czy nie lepiej, jeśli jednak ta symulacja
zostanie uczniom przedstawiona?
Lekcja ta pokazuje, że narzędzia TiK -
a więc prezentacja wykonana przez
nauczyciela, materiały znalezione w sieci,
interaktywny model deski Galtona -
połączone z realnym eksperymentem,
tworzą ciekawą dydaktycznie całość.
MULTIMEDIA A PROCES NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
URUCHOM APLIKACJĘ
przyciskiem START w panelu po prawej stronie

Całą prezentację o rozkładzie normalnym
przygotowaną w ramach programu KURSOR
można obejrzeć POD TYM LINKIEM.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
MATERIAŁY Z SIECI
Pierwszy krok ku cyfryzacji polskiej szkoły został już wykonany.
Nauczyciele sprawnie wyszukują w sieci materiały
i korzystają z nich na lekcjach.
Internet przyjął się w szkole jako miejsce,
gdzie można znaleźć ciekawe pomoce edukacyjne.
Głównie szuka się zdjęć, ilustracji, gotowych pomysłów na lekcje, filmów.
Internet jest wielką biblioteką, w której łatwo
za pomocą wyszukiwarki odnaleźć praktycznie wszystko,
co jest przydatne jest w codziennej pracy.
Już w tym aspekcie cyfrowa rewolucja okazała się dobrodziejstwem.
Ile zdjęć, map, tekstów źródłowych może
pomieścić podręcznik? Znacznie mniej niż internet.
A ile filmów? Żadnego!
Oczywiście wydawnictwa od dawna dołączają do książek
materiały multimedialne na dyskach CD, ale wobec możliwości
internetu wydaje się to już anachroniczne.
Podobnie jest z materiałami obecnymi na stronach wydawnictw,
które stanowią tak zwaną obudowę internetową podręczników.
Sieć oferuje nieporównanie większe możliwości
i bazowanie jedynie na tych źródłach, które przygotowały
dla swych podręczników oficyny wydawnicze,
wydaje się być nieuzasadnionym ograniczaniem własnych możliwości.
NARZĘDZIA
W sieci pojawia się coraz więcej narzędzi umożliwiających
użytkownikom samodzielne tworzenie stron WWW, blogów,
kolekcji zdjęć, prezentacji i wielu innych materiałów.
Można je opublikować czy udostępniać
szerokiemu audytorium cyfrowego świata.
To ogólny trend.
Już nie trzeba być programistą, żeby za pomocą
dostępnych aplikacji tworzyć, budować, prezentować.
Kamery internetowe, telefony z aparatami
fotograficznymi oraz dyktafonami to codzienność.
Produkcja i obróbka multimediów, kiedyś dostępna
tylko profesjonalistom, znajduje się w zasięgu prawie każdego,
komu świat nowych technologii nie jest obcy.
Wykorzystanie narzędzi w codziennej pracy nauczyciela
to krok drugi. Jeszcze niedawno nie było o tym mowy.
Internet jest już czymś znacznie więcej
niż wielką biblioteką tekstów, zdjęć, filmów.
Łatwo już odnaleźć w nim programy, serwisy, gotowe
aplikacje, które pozwalają nam zrobić coś więcej.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
APLETY, MODELE, SYMULATORY
ZRÓB TO SAM
W nauczaniu fizyki, chemii i innych przedmiotów
niezwykle ważny jest eksperyment.
Co jednak zrobić, kiedy nie dysponujemy
odpowiednią salą doświadczalną, albo odpowiednimi
finansami, aby ją wyposażyć?
Odpowiedzią na te zagadnienia mogą być
właśnie cyfrowe modele i symulatory.
Pozwalają one zaprezentować na ekranie
komputera zjawiska, prawa, zależności fizyczne,
przyrodnicze, matematyczne i to w interaktywnej formie.
Posłużmy się przykładem.
Portal Edukator.pl opublikował ponad 1000 tego typu
narzędzi. Jednym z nich jest „Równowaga”.
Kiedy uruchomiony ten symulator, możemy za pomocą
myszy ustawiać na huśtawce różne przedmioty.
Jeśli usuniemy wsporniki, zobaczymy efekt.
Możemy dołożyć linijkę, wywołać oznaczenie
poziomu, zmieniać obiekty.
Właściwie uczeń, bawiąc się tym urządzeniem,
przeprowadza eksperyment.
Po kilku próbach zaczyna intuicyjnie rozumieć
zależności. Wprowadzenie wzorów jest już tylko
dopełnieniem tej intuicji.
Co ciekawe w symulatorze tym, podobnie jak
w innych, ściśle odzwierciedlone są prawa fizyki.
Temu przede wszystkim służą te pomoce:
nie tylko ilustracji zjawisk, ale też eksperymentowaniu.
Można wartości liczbowe zapisywać,
porównywać - będą zgodne z empirycznym pomiarem.
Są także narzędzia, dzięki którym sami możemy
tworzyć materiały edukacyjne. Edukator.pl
proponuje takich programów dziesiątki.
Matematycy znajdą tutaj np. Sketchometry i Desmosa.
Są też narzędzia do specyficznej obróbki zdjęć -Images Actives;
narzędzia do tworzenia ciekawych krzyżówek i interaktywnych
mini gier dla młodszych uczniów - Learning Apps.
URUCHOM APLIKACJĘ
wybierając jedną z dostępnych opcji
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W NAUCZANIU
OMÓWIONE NA POPRZEDNIM SLAJDZIE APLIKACJE DOSTĘPNE SĄ W SERWISIE TiK.EDUKATOR.PL
RÓWNOWAGA
DESMOS
SKETCHOMETRY
IMAGES ACTIVES
LEARNINGAPPS
ZATRZYMAJ I KLIKNIJ,
ABY OBEJRZEĆ NARZĘDZIA
ORGANIZACJA TREŚCI
- tworzenie własnych bibliotek z materiałami (repozytorium)
- tworzenie prezentacji, e-publikacji w narzędziu MAPPTIPE
- tworzenie własnych pytań i komponowanie z nich quizów i testów
- tworzenie lekcji i kursów
- tworzenie grup i komunikacja z ich członkami
A kiedy już komputery nauczycielskie pełne są
wszelakich materiałów - tekstów, testów, zdjęć, filmów, grafik -
warto pomyśleć o narzędziach służących do organizacji
tych treści i tworzeniu z nich większych całości.
Można skorzystać w tym zakresie z różnych,
często rozproszonych, narzędzi, albo z nowego Edukatora,
który stał się kompleksowym systemem narzędzi
edukacyjnych, a jego głównymi funkcjami są:
wyszukiwanie treści;
tworzenie własnych bibliotek z materiałami (repozytorium);
tworzenie prezentacji, e-publikacji w narzędziu MAPPTIPE;
tworzenie własnych pytań i komponowanie z nich quizów i testów;
tworzenie lekcji i kursów;
tworzenie grup i komunikacja z ich członkami.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Funkcje nowego EDUKATORA:

- wyszukiwanie treści
FORMY
Co mogą wnieść nowe technologie do pracy
nauczycieli, do twardej dydaktyki i metodyki?
Dają one oczywiście ogromne możliwości
uatrakcyjnienia lekcji. Ale nie tylko o to tu chodzi.
Kreda i tablica mają swoje fizyczne ograniczenia. Nie możemy
na tablicy przedstawić animacji, nie obrócimy figur przestrzennych.
Czy czasem naszych dotychczasowych metod dydaktycznych
nie ograniczała materia i braki w wyposażeniu szkół?
Wydaje się, że te granice zostały pokonane,
a wyobraźnia może posłużyć celom wyższym.
Dawniej chory uczeń chcący podczas przymusowego
pobytu w łóżku uzupełnić materiał,
prosił kolegów za pośrednictwem swoich rodziców
i wychowawcy o wypożyczenie zeszytów, ale te były
w tym samym czasie równie potrzebne w szkole .
Dziś ten problem może w ogóle zostać wyeliminowany.
Nauczyciel jednym czy dwoma kliknięciami może
nieobecnemu uczniowi wysłać materiały przygotowane na lekcję.
Uczniowie mogą również wspierać się sami nawzajem.
A sama lekcja? Na nic nam komputery, internet, rzutniki
i tablice multimedialne, jeśli nie będziemy mieć narzędzi
i pomysłów, żeby je dobrze wykorzystać.
Wizja klasy siedzącej na lekcji z tabletami w dłoniach
nie jest ani bardzo konieczna, ani zbyt fajna.
To nauczyciel jest niezbędny.
Im bardziej jest oswojony z nowymi technologiami,
im bardziej otwarty na nowe formy pracy
z uczniami, tym szansa na poprawienie ich
wyników edukacyjnych jest większa.
Wbrew pozorom nasi podopieczni są królami
nowych technologii głównie w zakresie rozrywki.
Jest taki mem w sieci:
Sami uczniowie tylko w niewielkim stopniu korzystają
w nauce z możliwości, jakie daje im cyfrowy świat.
Kto inny, jak nie nauczyciel, może im pokazać nieznane dotąd ścieżki?
NAUCZYCIEL JEST NIEZBĘDNY
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
SPOSOBY PRAKTYCZNE
Możliwości nowych technologii trzeba najpierw poznać.
A potem spróbować poruszyć wyobraźnię.
Wystarczy krytycznie spojrzeć na swój rozkład materiału.
Temat za tematem realizujemy klasycznie - jak zawsze, jak kiedyś.
A może by tak poszukać do każdego z tych tematów
ciekawych materiałów, których nie ma w podręcznikach.
Fragmenty filmów, nowe zdjęcia, teksty
uzupełniające, jakieś symulatory, modele.
Może nawet warto przygotować opracowania
trudniejszych zagadnień w formie e-publikacji?
Można z tych jednostek utworzyć cyfrową bazę materiałów,
które podrzucimy uczniom w systemie LMS.
Z całą pewnością można dla nich przygotowywać
coś bardziej atrakcyjnego niż klasyczny podręcznik
i bardziej wartościowego niż bryk,
czy uczniowskie opracowanie znalezione w sieci.
Sposobów na wdrożenie nowych rozwiązań jest
wiele. Jedne klasyczne, inne zupełnie nowe.
Trzeba szukać wśród tych wielkich możliwości takich
rozwiązań, które będą najskuteczniejsze, najlepsze.
Odrzucenie cyfrowych propozycji na pewno pozbawi
nas możliwości skorzystania z wielu z nich.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
CELE
Celem otwarcia szkoły na multimedia nie jest
ślepe gonienie za modą, czy schlebianie zasadzie,
że nauka ma być kolorowa, atrakcyjna, multimedialna.
Jeśli nawet jednak przyjmiemy twardą zasadę,
że korzystamy tylko z tych narzędzi i materiałów,
które wnoszą coś wartościowego do procesu
nauczania, i tak uda nam się osiągnąć efekt
barwnej, przyjemnej i ciekawej nauki.
I to bez żadnych strat w zakresie merytorycznym.
Celem jest dobra edukacja uczniów.
Programy, podstawy programowe, cele,
umiejętności i to wszystko, czym żyje szkoła,
da się za pomocą klasycznych środków osiągnąć.
Ale należy zadać sobie pytanie, jakie techniki,
narzędzia, czy multimedia są w stanie pomóc nam
w ich sprawniejszym zrealizowaniu.
Chodzi wszak o to, aby osiągać lepsze wyniki
w krótszym czasie, nie nudząc przy tym siebie ani uczniów.
Damy im w ten sposób impuls do własnych poszukiwań,
zainspirujemy ich i zaopatrzymy w narzędzia,
dzięki którym będą mogli pracować samodzielnie.
Celem szkoły jest najwyższa z możliwych jakość
kształcenia. Czy da się ją osiągnąć, odrzucając
nowe technologie? Na pewno nie.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
WARTOŚCI DODANE
CELE KSZTAŁCENIA:
- przyswojenie określonych wiadomości
- umiejętność ich wykorzystania podczas rozwiązywania zadań i problemów
- nabycie umiejętności:
myślenia naukowego
komunikowania się w języku ojczystym
posługiwania się TiK
wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji
pracy zespołowej
Cele kształcenia w nowej podstawie programowej to -
poza przyswojeniem przez uczniów określonych wiadomości -
także zdobycie umiejętności ich wykorzystania
podczas rozwiązywania zadań i problemów.
Mówi się o umiejętności myślenia naukowego,
komunikowania się w języku ojczystym w mowie i piśmie,
posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej
analizy informacji oraz pracy zespołowej.
Często pokutuje tu przekonanie, że za jakość
języka odpowiadają wyłącznie poloniści,
za technologie informatycy, za wychowanie wychowawca,
a za wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji - nikt.
Nauczanie w polskiej szkole jest zatomizowane
i odpowiada pozytywistycznemu rozdzieleniu
nauk na poszczególne dziedziny.
Uczniowie w ławkach, nauczyciel przy tablicy
i tak kilka godzin dziennie w pogoni za realizacją programu
i „wyrobieniem” godzinowego przydziału.
Nie ma jak i kiedy pracować nad integracją
tej zatomizowanej wiedzy, ograniczonej
do podręcznikowych horyzontów.
Nie wiadomo, jak uczyć selekcji informacji, krytycyzmu
wobec źródeł, elastyczności i pomysłowości w ich poszukiwaniu.
Mowy nie ma o pracy zespołowej - poza jednym jedynym,
często dość fikcyjnie realizowanym, projektem gimnazjalnym.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
W szkole często uczeń jest gąbką,
która biernie wchłania tzw. treści programowe.
Tracą na tej praktyce wszyscy uczniowie -
zarówno przeciętni, jak i wybitni -
bo szkoła wtłacza młodego człowieka w ławkę
i w tych kilka codziennych godzin ożywianych
przerwami i klasówkowymi emocjami.
Być może panaceum na wiele niedostatków praktyki
szkolnej jest wchodząca w życie jak burza era cyfryzacji?
Pytaniem jest, jak za jej przyczyną zmieni się kształcenie uczniów?
Nowe technologie to tylko narzędzia. Swoją pełną
wartość osiągną tylko w rękach sprawnych rzemieślników.
Nowe technologie sprawią, że szkoła będzie
mogła przekroczyć pewne bariery.
Praca zespołowa, indywidualizacja procesu kształcenia,
otwarcie na pozapodręcznikowe źródła i materiały,
uczenie kreatywności, krytycyzmu -
z tym również powinny kojarzyć się nowe narzędzia.
Jeden warunek: narzędzia te staną się skuteczne
tylko w rękach i umysłach nauczycieli, którzy
mają świadomość ich potencjału.
Martwimy się, że uczniowie bezkrytycznie kopiują z internetu prace.
Pokażmy im, jak łatwo to odkryć;
niech zobaczą w końcu, gdzie szukać, jak sprawdzać
wiarygodność informacji, budować konstrukcje myślowe,
przygotowywać prezentacje, korzystać ze źródeł, cytować.
Niech internet i multimedia staną się naszymi
sprzymierzeńcami, a nie wrogami. Poprowadźmy
swoich uczniów przez cyfrowy świat wiedzy.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
+
DOBRY NAUCZYCIEL
=
SUKCES
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Prezentacja o nowoczesnych technologiach w nauczaniu
została przygotowana w ramach
Ogólnopolskiej Inicjatywy Edukacyjnej KURSOR.
preloader
Czas trwania slajdu sekund
Poprzedni
Następny
Sprawdź
Wczytywanie...
Włącz autoodtwarzanie
Opis do slajdu
Źródła
Opis do slajdu
[x]