Proszę czekać, trwa ładowanie prezentacji Trwa wczytywanie
Proszę czekać, trwa generowanie podglądu Trwa wczytywanie
NIEBEZPIECZNE KONTAKTY
Szkolenie
WPROWADZENIE
Proces komunikowania się towarzyszy ludziom od początków ich istnienia.
WPROWADZENIE
Współcześnie przestrzeń komunikacji międzyludzkiej została w dużej mierze poddana procesowi teleinformatyzacji. Dynamiczny rozwój nowych technologii rozszerzył możliwości przetwarzania i przekazywania informacji, a nowe media, takie jak Internet, przyczyniły się do przemian w sposobie porozumiewania się. Globalna sieć usprawniła możliwości kontaktu, pozwoliła na kontakt z wieloma osobami, również z tymi, których nie znamy osobiście i możliwe, ze "w realu" nigdy nie spotkamy.
Możliwości techniczne Internetu pozwalają na przekazywanie wielu informacji, sygnałów werbalnych, wizualnychi słuchowych, a cechy Internetu, jakimi są szybkość przepływu informacji, interaktywność oraz multimedialność, podkreślają bogactwo przekazu.
KOMUNIKACJA ONLINE
brak kontaktu fizycznego
Ważnym aspektem komunikowania się online jest odczucie osób komunikujących , że są we wzajemnej fizycznej bliskości, mimo iż realnie nie stoją "twarzą w twarz".
Do najważniejszych cech komunikacji za pośrednictwem Internetu należą m.in.:
KOMUNIKACJA ONLINE
anonimowość osób wchodzących w relacje i związana z tym równość statusów
Ważnym aspektem komunikowania się online jest odczucie osób komunikujących , że są we wzajemnej fizycznej bliskości, mimo iż realnie nie stoją "twarzą w twarz".
Do najważniejszych cech komunikacji za pośrednictwem Internetu należą m.in.:
KOMUNIKACJA ONLINE
płynność tożsamości, która wiąże się z możliwością odgrywania ról czy przybierania innej tożsamości
Ważnym aspektem komunikowania się online jest odczucie osób komunikujących , że są we wzajemnej fizycznej bliskości, mimo iż realnie nie stoją "twarzą w twarz".
Do najważniejszych cech komunikacji za pośrednictwem Internetu należą m.in.:
KOMUNIKACJA ONLINE
brak ograniczeń terytorialnych, co daje możliwość porozumiewania się z osobami z różnych stron świata oraz dostępność wielu kontaktów
Ważnym aspektem komunikowania się online jest odczucie osób komunikujących , że są we wzajemnej fizycznej bliskości, mimo iż realnie nie stoją "twarzą w twarz".
Do najważniejszych cech komunikacji za pośrednictwem Internetu należą m.in.:
KOMUNIKACJA ONLINE
możliwość archiwizowania historii kontaktów
Ważnym aspektem komunikowania się online jest odczucie osób komunikujących , że są we wzajemnej fizycznej bliskości, mimo iż realnie nie stoją "twarzą w twarz".
Do najważniejszych cech komunikacji za pośrednictwem Internetu należą m.in.:
Z jednej strony cyfrowy sposób porozumiewania się jest szansą na kontakt z róznymi osobami, często oddalonymi od siebie o setki albo tysiące kilometrów, okazją do poznania świata, przekonań innych osób, wyrażania i konfrontowania swoich opinii. Z drugiej jednak strony wiąże się on z sytuacją ryzyka lub nawet całkowiie realnego zagrożenia.
Anonimowość jaką daje Internet, może być wykorzystywana przez osoby o złych intencjach.
KOMUNIKACJA ONLINE
Pytanie

Możliwości techniczne Internetu pozwalają:

na przekazywanie wielu informacji, sygnałów werbalnych, wizualnych, węchowych i słuchowych
na przekazywanie wielu informacji, sygnałów werbalnych, wizualnych i słuchowych
na przekazywanie wielu informacji, sygnałów werbalnych metafizycznych i słuchowych
Pytanie

Anonimowość, jaką daje Internet, może być wykorzystywana:

także przez osoby o złych intencjach
tylko przez osoby o złych intencjach
tylko przez osoby o dobrych intencjach
BADANIA
Jeśli przyjąć, że wykres przedstawia 24 uczniów
(tylu liczy przeciętna klasa)
BADANIA
Jeśli przyjąć, że wykres przedstawia 24 uczniów
(tylu liczy przeciętna klasa)
BADANIA
Jeśli przyjąć, że wykres przedstawia 24 uczniów
(tylu liczy przeciętna klasa)
BADANIA
BADANIA
BADANIA
POJĘCIE "NIEBEZPIECZNYCH KONTAKTÓW ONLINE"
Jak rozumieć pojęcie "niebezpieczne kontakty online"?
Są to kontakty, które wiążą się z wyzykiem wystąpienia zagrożenia ze strony osób, z którymi młodzi użytkownicy Internetu komunikują się - rozmawiają lub korespondują. Niebezpieczne kontakty związane są w szczególności z wykorzystywaniem w tym celu komunikatorów internetowych, chatów oraz portali społecznościowych.
POJĘCIE "NIEBEZPIECZNYCH KONTAKTÓW ONLINE"
Z jakiego typu zagrożeniami możemy spotkać się w tym obszarze?
- wyłudzenie danych, informacji

- uwodzenie (grooming)

- manipulacja

- namawianie do niebezpiecznych zachowań (używania narkotyków, samookaleczenia, samobójstwa)

- szerzenie i kształtowanie nieakceptowanych postaw (sekty, niebezpieczne subkultury)
NIEBEZPIECZNE KONTAKTY DZIECI ONLINE
NIEBEZPIECZNE KONTAKTY DZIECI ONLINE
NIEBEZPIECZNE KONTAKTY DZIECI ONLINE
NIEBEZPIECZNE KONTAKTY DZIECI ONLINE
NIEBEZPIECZNE KONTAKTY DZIECI ONLINE
Dlaczego?
Pytanie

Znajomości w Internecie zawiera % dzieci.

Pytanie

Jaki procent rodziców, których dzieci widziały w sieci treści związane z seksem twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca? %

Pytanie

Niebezpieczne kontakty online to kontakty, które wiążą się z ryzykiem wystąpienia zagrożenia ze strony osób, z którymi użytkownicy Internetu rozmawiają i korespondują

PRAWDA
FAŁSZ
Pytanie

Niebezpieczne kontakty związane są w szczególności z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, chatów i portali społecznościowych

PRAWDA
FAŁSZ
Pytanie

Niebezpieczne kontakty dotyczą przede wszystkim młodzieży starszej (16-18 lat).

PRAWDA
FAŁSZ
GROOMING
Uwodzenie dzieci w internecie - czyli grooming - to szczególna kategoria relacji tworzona w sieci między osobami dorosłymi a dziećmi w celu ich uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. Sprawdza podejmuje specyficzne działania w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać, nakłonić młodego człowieka do prostytucji czy udziału w pornografii dziecięcej.
GROOMING
Pomimo, że grooming nie zawsze kończy się kontaktem z ofiarą w świecie rzeczywistym, zawsze wiąże się z krzywdą i urazem psychicznym młodej osoby. Jedną z cech groominu jest to, że pierwsze spotkanie z dzieckiem, które ma zostać osiarą, odbywa się w Internecie. Dalsze miejsce jest zależne od przebiegu procesu groomingu. Uwodzenie dzieci online to proces mogący trwać przez wiele miesięcy, a intencją osoby dorosłej jest stopniowe wprowadzanie dziecka w aktywność seksualną w celu jego wykorzystania.
PRZYPADEK OLI
"Zaczęło się od rozmowy, był bardzo fajny, rozmawialiśmy najpierw kilka razy w tygodniu, a potem to już codziennie. O wszystkim, o szkole, o pani od matmy, o kotach. Jemu też rodzice nie pozwolili mieć kotka. I on sobie takiego znalazł, rudzika i opiekował się nim na strychu i w ogóle to tak jak ja, nie miał przyjaciela, a potem to sobie go wymyślił, a ja miałamlepiej, bo miałam nie wymyślonego, tylko takiego prawdziwego, co zrobi dla mnie wszystko..."
ANALIZA PRZYPADKU OLI
Pytanie

Grooming to:

namawianie do niebezpiecznych zachowań
szerzenie i kształtowanie nieakceptowanych postaw
uwodzenie
INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA
Inne niebezpieczne kontakty nawiązywane przez Internet mogą skutkować wyłudzaniem loginów i haseł do serwisów internetowych, danych bankowych lub pieniędzy. Młodzi internauci podczas surfowania po sieci mogą napotkać strony internetowe, które wyłudzają pieniądze i dane kontaktowe od osób je odwiedzających oraz strony propagujace przystąpienie do sekty, zachęcające lub namawiające do ryzykownych zachować, takich jak używanie narkotyków, samookaleczenia, anoreksja.
INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA
Inne niebezpieczne kontakty nawiązywane przez Internet mogą skutkować wyłudzaniem loginów i haseł do serwisów internetowych, danych bankowych lub pieniędzy. Młodzi internauci podczas surfowania po sieci mogą napotkać strony internetowe, które wyłudzają pieniądze i dane kontaktowe od osób je odwiedzających oraz strony propagujace przystąpienie do sekty, zachęcające lub namawiające do ryzykownych zachować, takich jak używanie narkotyków, samookaleczenia, anoreksja.
Pytanie

W Internecie można trafić na strony, które wyłudzają loginy, hasła i dane bankowe.

PRAWDA
FAŁSZ
Pytanie

W internecie można trafić na strony, które propagują przystąpienie do sekt.

PRAWDA
FAŁSZ
Pytanie

W Internecie można trafić na strony, które namawiają do używania narkotyków.

PRAWDA
FAŁSZ
CZEGO UCZYĆ DZIECI?
Podsumowując. Internet oferuje wiele możliwości rozwoju i utrzymywania kontaktów społecznych, jednak nie należy zapominać, że korzystją z niego także cyberprzestępcy oraz oszuści. Oczywiście przyjęcie założenia, że każda poznana tą drogą osoba jest nieuczciwa czy ma złe intencje jest błędne. Niemniej jednak pełna otwartość, udzielanie wszelkich informacji oraz przenoszenie do świata realnego spotkań osób poznanych w sieci to zagrożenia, do których trzeba podchodzić z najwyższą ostrożnością.
CZEGO UCZYĆ DZIECI?
Ważnym jest, by uczyć najmłodszych użytkowników zasad bezpiecznego korzystania z sieci, w tym stosowania ograniczonego zaufania w stosunku do innych internautów, niepodawania swoich danych:
- imienia i nazwiska

- wieku

- adresu domowego

- adresu e-mailowego

- adresu szkoły

- numeru telefonu

-oraz zgłaszania dorosłym wszelkich sytuacji, które wydały się dziwne, niepokojące, dyskomfortowe lub po prostu zwyczejnie inne niż zwykłe.
PROGRAMY FILTRUJĄCE NIE WYSTARCZĄ
PROGRAMY FILTRUJĄCE NIE WYSTARCZĄ
Pytanie

W przypadku znalezienia niebezpiecznej strony internetowej należy:

zgłosić to na policję lub do dyżurnet.pl
zgłosić to do dyżurnet.pl lub helpline.org.pl
wszystkie odpowiedzi
DZIĘKUJEMY ZA WZIĘCIE UDZIAŁU
W SZKOLENIU NA TEMAT
NIEBEZPIECZNYCH KONTAKTÓW

W teście było pytań: 0
Udzielono poprawnych odpowiedzi: 0 co daje 0%.

To było ostatnie pytanie. Klikając na czerwony przycisk "Sprawdź", umieszczony na dole strony, poznasz swój wynik. Możesz również sprawdzić, na które pytania odpowiedziałeś dobrze, a które sprawiły trochę problemów – użyj przycisku "wstecz" i przejdź do poprzednich slajdów. Pytania, w których się pomyliłeś, podświetlone są na czerwono.
preloader
Czas trwania slajdu sekund
Poprzedni
Następny
Sprawdź
Wczytywanie...
Włącz autoodtwarzanie
Opis do slajdu
Źródła
Opis do slajdu
[x]