Proszę czekać, trwa ładowanie prezentacji Trwa wczytywanie
Proszę czekać, trwa generowanie podglądu Trwa wczytywanie
DLA RODZICÓW...
MŁODZIEŻ JEST ONLINE PRAWIE CODZIENNIE
Drogi Rodzicu.
W Polsce z internetu korzysta prawie każdy młody człowiek.
Większość z nich zagląda do sieci codziennie lub prawie codziennie.
80% nastolatków spędza w sieci
co najmniej dwie godziny każdego dnia.
Internet i gry komputerowe to nieodłączne
elementy świata dzieci i młodzieży.
A tymczasem:
41,4% uczniów deklaruje, że nikt nie był ich
przewodnikiem po internecie - wszystkiego nauczyli się sami;
aż 79,6% uczniów deklaruje, że ich rodzice
nie interesują się tym jak korzystają z komputera;
30,9% uczniów bez wiedzy i zgody rodziców
spotykało się z ludźmi poznanymi w sieci.
Sieć internet jest wspaniałym narzędziem komunikacji
i wiedzy, źródłem inspiracji oraz miejscem gdzie
można spotkać wartościowych ludzi.
Czasami mówiąc tylko o zagrożeniach, które za sobą
niesie przebywanie w sieci, łatwo jest stracić
właściwą perspektywę i ocenę sytuacji.
W internecie nie ma tylko szkodliwych stron i czyhających zagrożeń.
Nauczmy dzieci poruszania się po sieci dokładnie
tak samo, jak uczymy chodzenia po mieście:
najpierw trzymamy dziecko za rękę,
powoli pozwalamy na samodzielne chodzenie
na znanych, niedługich trasach -
ciągle jednak dyskretnie nadzorując.
Wreszcie dajemy prawie wolną rękę i dziecko może
samodzielnie poruszać się po najbliższej okolicy.
Nadal jednak dbamy o to, aby mówiło gdzie jest i o której wróci.
Podobne stopniowanie swobody powinno być
odwzorowane podczas poznawania wirtualnego świata.
Większość zasad znanych z życia offline,
obowiązuje także w sieci.
Obok netykiety to także regulacje prawne,
których złamanie może grozić konsekwencjami
prawnymi (np. w przypadku cyberprzemocy).
Aby ograniczyć niepożądane treści, które mogą być
szkodliwe dla dzieci, możliwe jest włączenie filtru,
który w zależności od wyszukiwarki
może różnić się nazwą bądź ustawieniami.
Najczęściej można wybrać pomiędzy
trzema stopniami bezpieczeństwa.
Jeśli chcemy zapewnić najmłodszym większe bezpieczeństwo,
zaleca się wyłączenie tzw. autouzupełniania,
które podpowiada frazy często wyszukiwane
przez użytkowników internetu.
Dziecko wyszukując jakąkolwiek treść może natrafić na podpowiedzi,
które zaprowadzą go do zupełnie nieodpowiednich wyników.
INTERNET TO NIE TYLKO ZAGROŻENIA...
RAZEM Z DZIEĆMI POZNAWAJMY INTERNET
PAMIĘTAJMY O KONTROLI RODZICIELSKIEJ I PROGRAMACH FILTRUJĄCYCH
DLA RODZICÓW...
SZKODLIWE LUB NIELEGALNE TREŚCI
SZKODLIWE LUB NIELEGALNE TREŚCI:
- treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dzieci
- treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, deformacje ciała
- treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości
- treści nawołujące do działań autodestruktywnych
Na co szczególnie uważać w internecie?
Szkodliwe lub nielegalne treści;
można do nich zaliczyć:
treści pornograficzne dostępne bez żadnego
rodzaju ostrzeżenia, w tym również materiały
prezentujące seksualne wykorzystywanie dzieci;
treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne,
deformacje ciała np. zdjęcia czy filmy prezentujące
ofiary wypadków, albo okrucieństwo wobec zwierząt;
treści nawołujące do samookaleczeń lub samobójstw,
bądź do innych zachowań szkodliwych dla zdrowia
np. propagowanie anoreksji, czy zażywania narkotyków;
treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości, a nawet
nienawiści wobec różnych grup społecznych lub jednostek.
Należy pamiętać, że mogą to być materiały faktycznie nielegalne
(np. pornografia z udziałem osób małoletnich
czy nawoływanie do przemocy na tle rasowym),
których rozpowszechnianie jest penalizowane przez polskie prawo.
Jeśli napotkamy takie treści, powinniśmy je zgłosić
na policję lub do zespołu Dyżurnet.pl.
Kontakt z treściami szkodliwymi, których młody człowiek nie potrafi
odpowiednio zinterpretować i którym czasem bezkrytycznie wierzy,
może wywołać u niego negatywne emocje,
a nawet prowadzić do trwałego pogorszenia nastroju,
spadku poziomu poczucia bezpieczeństwa,
a w efekcie do wypaczenia obrazu rzeczywistości.
W badaniach EU NET ADB wykazano,
że ponad 67% polskich 14-17-latków deklaruje,
że miało w sieci kontakt z treściami pornograficznymi,
przy czym około 1/4 z nich oceniła to doświadczenie jako negatywne.
W tych samych badaniach wykazano, że ponad połowa
badanych nastolatków napotkała w sieci co najmniej
jeden rodzaj treści szkodliwych -
w tym treści promujących niebezpieczne zachowania.
Najczęściej są to przekazy pełne nienawiści
bądź agresywne ataki słowne (40%),
treści na temat skrajnego odchudzania się (prawie 30%),
opis doświadczeń z zażywania narkotyków (24%)
oraz sposobów samookaleczania się (ponad 20%).
15% nastolatków widziało strony internetowe
poruszające kwestie samobójstwa.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kontakt
z tego typu treściami może wzmocnić typową
dla okresu dojrzewania chęć eksperymentowania.
Dziecko czy nastolatek może się dowiedzieć,
w jaki sposób używać leków czy innych łatwo dostępnych
substancji w celach odurzenia się.
Może zostać zachęcone do samookaleczeń
czy przejścia na wyniszczającą dietę.
Gdzie można zgłaszać treści nielegalne?
KONSEKWENCJE:

- błędne interpretacje
- negatywne emocje
- pogorszenie nastroju
- spadek poczucia bezpieczeństwa
- wypaczenie obrazu rzeczywistości
DLA RODZICÓW...
NIEŚWIADOME UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
Nieświadome udostępnianie informacji
(np. numerów kart, adresów, haseł itp.).
Niebezpieczne kontakty, nawiązywane przez internet, mogą
skutkować wyłudzaniem loginów i haseł do serwisów internetowych,
danych bankowych lub pieniędzy.
Tylko 51,2% uczniów korzystających z serwisów
społecznościowych, ustawia swój profil, aby był
widoczny tylko dla ich znajomych.
Oznacza to, że druga połowa nastolatków
naraża swoją prywatność i może stać się łatwym
celem dla osób lub programów zbierających dane.
DLA RODZICÓW...
UWODZENIE PRZEZ INTERNET (GROOMING)
GROOMING to szczególna relacja tworzona w sieci między osobą dorosłą a dzieckiem w celu uwiedzenia go i późniejszego wykorzystania seksualnego.
Uwodzenie za pośrednictwem internetu (grooming).
Grooming to szczególna relacja tworzona w sieci
między osobą dorosłą a dzieckiem w celu uwiedzenia go
i późniejszego wykorzystania seksualnego.
Sprawca podejmuje różne działania w celu
zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej
z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory.
Celem ostatecznym takiej osoby jest zawsze
spotkanie z dzieckiem w świecie rzeczywistym.
Pomimo, że proceder ten nie zawsze kończy się
takim spotkaniem, to i tak bardzo często wiąże się
z krzywdą i urazem psychicznym młodej osoby.
68,6% badanych kontaktuje się z osobami,
których wcześniej nie spotkało twarzą w twarz .
W procesie groomingu najczęściej wykorzystywane są
serwisy społecznościowe, czaty i komunikatory.
Wykorzystywane w groomingu:

- serwisy społecznościowe
- czaty
- komunikatory
DLA RODZICÓW...
CYBERPRZEMOC
FORMY CYBERPRZEMOCY:

- nękanie
- straszenie, obrażanie
- podszywanie się
- obraźliwe komentarze
- publikowanie kompromitujących informacji
Zachowania przemocowe z użyciem nowych technologii,
przede wszystkim internetu i sieci telekomunikacyjnych,
również telefonów komórkowych,
są coraz poważniejszym problemem.
Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników
internetu, bez względu na wiek czy poziom umiejętności
posługiwania się komputerem.
Cyberprzemoc przybiera formę:
nękania;
straszenia, obrażania;
podszywania się pod ofiarę przemocy;
publikowania obraźliwych komentarzy na jej temat;
publikowania i rozsyłania ośmieszających,
nieprawdziwych informacji o ofierze.
21,5% badanej młodzieży doświadczyło
przemocy w internecie .
Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie,
że są anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania.
Cyberprzemoc jest formą przemocy
rówieśniczej niezwykle trudną do zauważenia.
Należy pamiętać, że ofiara nie ma
widocznych oznak na ciele - siniaków czy ran,
ale negatywne emocje związane z tym
zjawiskiem są bardzo silne i mogą prowadzić
do bardzo poważnych konsekwencji.
Należy zatem zwracać uwagę na to,
jeśli nastrój dziecka pogarsza się
bez żadnych wyraźnych powodów,
albo występują inne niepokojące
i trudne do zdefiniowania objawy.
Warto wtedy porozmawiać z dzieckiem,
a nawet poprosić o pomoc psychologa
czy pedagoga szkolnego.
DLA RODZICÓW...
SEXTING
MOŻLIWE PRZYCZYNY:
SEXTING - przesyłanie sobie informacji, zdjęć i filmów o charakterze erotycznym, w których dzieci są uczestnikami.
- chęć rozrywki
- początki fascynacji seksem
- zainteresowanie płcią przeciwną
- brak doświadczenia
- ciekawość
- nieśmiałość
- próba dowartościowania się
Sexting, czyli przesyłanie sobie informacji,
zdjęć i filmów o charakterze erotycznym,
w których dzieci są uczestnikami.
Przyczyną zainteresowania młodych ludzi sextingiem
jest przede wszystkim chęć rozrywki,
początki fascynacji seksem, zainteresowanie
płcią przeciwną, brak doświadczenia, ciekawość,
nieśmiałość czy próba dowartościowania się.
Niestety, tego typu materiały są często
rozpowszechniane dalej i łatwo utracić nad nimi kontrolę.
Mogą stać się podstawą do zachowań cyberprzemocowych.
Mogą też zniszczyć samoocenę dziecka,
narazić na szwank jego obecne i przyszłe relacje
rodzinne, przyjacielskie i zawodowe.
Mogą wreszcie być narzędziem szantażu.
Roznegliżowane zdjęcie może pojawić się w sieci
nawet po wielu latach i być powodem wielu poważnych kłopotów.
DLA RODZICÓW...
ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
KOMUNIKACJA
PRYWATNOŚĆ
Zagrożeniom internetowym można zapobiegać głównie
poprzez dobrą komunikację z dzieckiem oraz wcielanie
zasad znanych z życia realnego do świata sieci.
Komunikacja.
Po pierwsze - rozmawiaj z dzieckiem o tym, co robi w internecie.
Zainteresuj się jego wirtualnym światem.
Włączaj się w jego aktywności online:
próbuj grać z nim w gry albo zostań jego
znajomym w serwisie społecznościowym.
Wspólnie szukajcie materiałów wartościowych,
odkrywczych i rozwijających.
Ustal podstawowe zasady dotyczące korzystania
z gier, internetu czy urządzeń mobilnych;
zastanówcie się wspólnie, ile czasu dziennie dziecko
może przeznaczyć na przebywanie w sieci lub gry,
czy może korzystać z telefonu czy innego
urządzania mobilnego w szkole, czy podczas rodzinnych wizyt.
Możecie stworzyć umowę dotyczącą korzystania
z internetu i umieścić ją w widocznym miejscu.
Zastanów się także, czy ty sam pokazujesz dobre wzorce.
Przekonaj dziecko, ze jeśli je coś zaniepokoi,
może zwrócić się do Ciebie, nawet jeżeli złamało
jedną z ustalonych wspólnie zasad.
Pokazuj, że świat rzeczywisty też oferuje
wiele ciekawych przeżyć i możliwości; spędzaj
czas ze swoim dzieckiem - online i „w realu”.
Prywatność.
Ucz dziecko, aby umieszczało w internecie
tylko takie informacje, które można
powierzyć nieznajomemu spotkanemu na ulicy.
Imię, a najlepiej umowny nick, najczęściej
wystarczają w komunikacji internetowej.
Sprawdzaj, jakie informacje o swoim dziecku
możesz znaleźć za pomocą wyszukiwarki internetowej.
Kontroluj, jakie swoje dane umieszcza
w portalach społecznościowych.
Sam przestrzegaj prawa do prywatności dziecka.
Czy jako nastolatek chętnie chwaliłeś się
swoimi zdjęciami z okresu niemowlęctwa?
Nie naruszaj prywatności dziecka przez umieszczanie
informacji o nim na swoim profilu w portalu społecznościowym.
- komunikacja z dzieckiem
- wcielanie zasad
BĄDŹ CZĘŚCIĄ WIRTUALNEGO ŚWIATA SWOJEGO DZIECKA
USTAL ZASADY
POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O PRYWATNOŚCI
CO MÓWI O TWOIM DZIECKU WYSZUKIWARKA?
SZANUJ PRYWATNOŚĆ SWOJEGO DZIECKA
DLA RODZICÓW...
ZASADA OGRANICZONEGO
ZAUFANIA
TECHNOLOGIE
GRY
Zasada ograniczonego zaufania.
Naucz dziecko stosować stosować zasadę
ograniczonego zaufania również wobec
internetowych źródeł informacji -
nawet Wikipedia zawiera błędy, a wiele stron
tylko podszywa się pod wiarygodne źródła.
Uświadom dziecku, że materiały z sieci
to tylko pomoc w odrabianiu lekcji -
przepisywanie w całości to plagiat.
Jeżeli dziecko nalega na spotkanie z internetowym
przyjacielem, zgódź się pod warunkiem spełnienia
podstawowych warunków -
niech będzie to spotkanie w miejscu publicznym,
najlepiej z udziałem rodziców.
Technologie.
Zadbaj o ochronę przed złośliwym oprogramowaniem -
zainstaluj program antywirusowy, również na smartfonie.
Zadbaj o ochronę przed treściami nieodpowiednimi
dla Twojego dziecka - skorzystaj z rozwiązań filtrujących
lub ustawień kontroli rodzicielskiej w systemie
komputerowym, również na konsoli do gier.
Uważaj na koszty! Dostęp 3G do internetu
za pomocą smartfona lub tabletu może być
kosztowny, ustal limity.
Uważaj na mikropłatności w grach i SMSy premium.
Możesz zablokować do nich dostęp za pomocą
narzędzi kontroli rodzicielskiej lub u swojego operatora,
czasami wystarczy odpowiednie ustawienia urządzenia.
Gry.
Blisko połowa gier komputerowych i wideo dostępnych
na rynku jest odpowiednia dla graczy w każdym wieku,
wiele jednak przeznaczonych jest dla starszych dzieci,
młodzieży lub tylko dla osób dorosłych.
Czytaj informacje na opakowaniu, aby dobrać grę
odpowiednią do wieku Twojego dziecka.
Zapoznaj się z klasyfikacją PEGI.
NAUCZ KRYTYCZNEGO PODEJŚCIA DO ŹRÓDEŁ
NAUCZ, CZYM JEST PLAGIAT
ZASADY SPOTKANIA Z NIEZNAJOMYM
OCHRONA TECHNICZNA:
- antywirus
- filtry treści
- kontrola rodzicielska
ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOSZTY
DLA RODZICÓW...
W tej nauce najważniejsze są zaufanie i komunikacja.
Wyłączenie dostępu do internetu nie będzie
rozwiązaniem problemu -
dziecko najprawdopodobniej skorzysta
z niego u kolegów lub samo obejdzie techniczne
trudności, kiedy Ciebie nie będzie w domu.
Wykluczenie dziecka ze społeczności internetowych
(np. przez zakaz korzystania z serwisów społecznościowych)
może skutkować wykluczeniem dziecka
ze społeczności w świecie realnym.
Ale zanim pozwolisz założyć konto, przeczytaj
regulamin serwisu - dowiedz się, jakie informacje
o Twoim dziecku będzie zbierał operator serwisu.
Zbyt restrykcyjne ustawienia narzędzi kontroli
rodzicielskiej (np. blokada serwisu YouTube)
nie uchroni dziecka przed wszystkimi zagrożeniami -
wprost przeciwnie, może je zachęcać do dalszej eksploracji.
Dziecko i tak zobaczy popularny internetowy filmik
lub inną modną treść - w szkole lub u kolegów.
Ważne, aby w razie kłopotów czy przykrych
sytuacji związanych z korzystaniem z internetu,
mogło liczyć na Twoje wsparcie.
Nie daj się zwieść przekonaniu, że brak przenośnej konsoli
do gier czy smartfona ochroni Twoje dziecko przed zagrożeniami.
I tak będzie miało dostęp do tych urządzeń
w społeczności szkolnej czy podwórkowej,
ale wtedy Ty zupełnie nie będziesz mieć nad tym kontroli.
Pamiętaj, że nasze dzieci muszą nauczyć się radzić sobie
w świecie internetowym i świecie technologii,
ponieważ wymaga tego rzeczywistość.
ROZMAWIAJ, A NIE WYŁĄCZAJ
UNIKAJ WYKLUCZENIA
STOSUJ ADEKWATNE RESTRYKCJE
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Prezentacja dla rodziców została przygotowana w ramach
Ogólnopolskiej Inicjatywy Edukacyjnej KURSOR.
preloader
Czas trwania slajdu sekund
Poprzedni
Następny
Sprawdź
Wczytywanie...
Włącz autoodtwarzanie
Opis do slajdu
Źródła
Opis do slajdu
[x]