+ Pokaż spis treści

Prędkość dźwięku1

Prędkość dźwięku1Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Eksperyment – klaśnięcie i echo. Kamera i eksperymentator są w odległości 30 m od ściany budynku. Ręce są 2 m od aparatu i jego mikrofonu. Dźwięk klaśnięcia dochodzi do mikrofonu dwoma drogami: przez odbicie od ściany, o łącznej drodze 60 m lub bezpośrednio, 2 m.Różnica długości torów wynosi 58 m. Dźwięk dodatkowe 58 m przebył w 0,17 s, co daje prędkość 340 m/s.