+ Pokaż spis treści

Prawo powszechnego ciążenia

Prawo powszechnego ciążeniaFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app


  disminuir la masa – zmniejsz masę; aumentar la masa – zwiększ masę

CELE
1 – Nauka korzystania z wahadła skrętnego.
2 – Badanie, jak siła grawitacji zmienia się wraz ze zmianą masy.
3 – Badanie, jak siła grawitacji zmienia się w zależności od odległości między masami

MATERIAŁ I METODA
Wahadło torsyjne, odważniki ( 1 – 10 kg), wskaźnik laserowy, lusterko, taśma miernicza, linijka z podziałką.

DZIAŁANIA
1 - Umieść masę w odległości 1 m.
Zmieniaj wartość masy i wypełnij tabelę:

 m (kg)     1        2         3         4         5         6         7         8         9    
 F (pN)                  


Przedstaw wyniki na wykresie. W jaki sposób siła grawitacji zależy do masy? Na podstawie nachylenia wykresu określ wartość uniwersalnej stałej grawitacji G. Zapamiętaj 1pN = 10–12 N

2 - Korzystając z masy 10 kg, zmieniaj jej położenie i wypełnij tabelę:

 d (m) 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7
 F (pN)                                                                                                             

Przedstaw wyniki na wykresie. Jakie wnioski można wyciągnąć? 
3 -Przedstaw graficznie zależność siły grawitacji od odwrotności kwadratu odległości:

1/d2(m-2)                    
 F (pN)                                                                                                   

Jaki wniosek można wyciągnąć?

Salvador Hurtado Fernández,
http://labovirtual.blogspot.com/