+ Pokaż spis treści

Prawo Ohma (html5)

Prawo Ohma (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Ten programik pokazuje prosty obwód zawierający jeden odbiornik (opornik), woltomierz (dołączony równolegle do odbiornika), amperomierz (połączony szeregowo z odbiornikiem) i źródło napięcia. 

Bieżące wartości napięcia i natężenia prądu widoczne są w prawej dolnej części ramki. 

Możesz zmieniać (w pewnych granicach) opór odbiornika oraz napięcie źródła. 

Gdy zobaczysz czerwony napis "Przekroczona wartość maksymalna!", musisz dopasować odpowiednio zakresy woltomierza i amperomierza do bieżących wartości napięcia i natężenia prądu, widocznych w dolnej części prawej ramki.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.