+ Pokaż spis treści

Prawo Coulomba (html5)

Prawo Coulomba (html5)
  PEŁNY EKRAN  

 

W tej symulacji można zbadać siły wzajemnego oddziaływania naładowanych cząstek, oraz to, w jaki sposób siła zmienia się, w zależności od odległości między cząstkami. Wykres pokazuje siłę działającą na ruchomy ładunek, umieszczony z prawej strony. Siła skierowana w prawo jest przedstawiona jako dodatnia, a w lewo, jako ujemna.

Za pomocą przycisków, można wykreślić siłę w zależności od różnych funkcji odległości.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl