Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka

Deska Galtona (html5)
Częstość bezwzględna i względna
Diagram kołowy
Diagram słupkowy
Działania na zdarzeniach
Grupowanie danych w przedziałach
Histogram
Mediana zmiennej ciągłej
Parametryrozproszenia
Obliczanie mediany
Parametry statystyczne
Prawdopodobieństwa zdarzeń
Prosta regresji
Rozkład dwumianowy
Prawdopodobieństwo
Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń
Rozkład normalny
Rozkład prawdopodobieństwa
Średnia arytmetyczna
Średnia i mediana
Zmienne statystyczne
Charakterystyka zmiennej losowej
Wykres skrzynkowy z wąsami
Wykres rozrzutu (punktowy)
Losowanie kul ze zwracaniem
Losowanie liczb z danego zbioru
Określanie liczebności populacji
Losowanie kul bez zwracania
Rozkład kul w układzie kanałów (III)
Rozkład kul w układzie kanałów (IV)
Rozkład kul w układzie kanałów (V)
Rozkład kul w układzie kanałów (II)
Zdarzenia zależne i niezależne
Zdarzenia równoprawdopodobne
Symulacja rzutów monetą
Rozkład kul w układzie kanałów (VI)
Zdarzenie losowe pewne
Generator liczb losowych
Rozkład kul w układzie kanałów (I)
Zdarzenie losowe niemożliwe
Parametry rozproszenia
Regresja metodą najmniejszych kwadratów (html5)
Parametry koncentracji
Parametry koncentracji
Model rzutów kostkami
Symulacja paradoksu Monty’ego Halla (html5)