Prawdopodobieństwo i statystyka

Deska Galtona (html5)

zobacz więcej

Częstość bezwzględna i względna

zobacz więcej

Diagram kołowy

zobacz więcej

Diagram słupkowy

zobacz więcej

Działania na zdarzeniach

zobacz więcej

Grupowanie danych w przedziałach

zobacz więcej

Histogram

zobacz więcej

Mediana zmiennej ciągłej

zobacz więcej

Parametryrozproszenia

zobacz więcej

Obliczanie mediany

zobacz więcej

Parametry statystyczne

zobacz więcej

Prawdopodobieństwa zdarzeń

zobacz więcej

Prosta regresji

zobacz więcej

Rozkład dwumianowy

zobacz więcej

Prawdopodobieństwo

zobacz więcej

Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń

zobacz więcej

Rozkład normalny

zobacz więcej

Rozkład prawdopodobieństwa

zobacz więcej

Średnia arytmetyczna

zobacz więcej

Średnia i mediana

zobacz więcej

Zmienne statystyczne

zobacz więcej

Charakterystyka zmiennej losowej

zobacz więcej

Wykres skrzynkowy z wąsami

zobacz więcej

Wykres rozrzutu (punktowy)

zobacz więcej

Losowanie kul ze zwracaniem

zobacz więcej

Losowanie liczb z danego zbioru

zobacz więcej

Określanie liczebności populacji

zobacz więcej

Losowanie kul bez zwracania

zobacz więcej

Rozkład kul w układzie kanałów (III)

zobacz więcej

Rozkład kul w układzie kanałów (IV)

zobacz więcej

Rozkład kul w układzie kanałów (V)

zobacz więcej

Rozkład kul w układzie kanałów (II)

zobacz więcej

Zdarzenia zależne i niezależne

zobacz więcej

Zdarzenia równoprawdopodobne

zobacz więcej

Symulacja rzutów monetą

zobacz więcej

Rozkład kul w układzie kanałów (VI)

zobacz więcej

Zdarzenie losowe pewne

zobacz więcej

Generator liczb losowych

zobacz więcej

Rozkład kul w układzie kanałów (I)

zobacz więcej

Zdarzenie losowe niemożliwe

zobacz więcej

Parametry rozproszenia

zobacz więcej

Regresja metodą najmniejszych kwadratów (html5)

zobacz więcej

Parametry koncentracji

zobacz więcej

Parametry koncentracji

zobacz więcej

Model rzutów kostkami

zobacz więcej

Rozkład Maxwella (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Symulacja paradoksu Monty’ego Halla (html5)

zobacz więcej
Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl