Prąd zmienny i przemienny

Prąd zmienny i przemienny

Włącznik światła
Obwód szeregowy RLC
Obwody prądu stałego i zmiennego 1
Obwody prądu stałego i zmiennego 2
Koszt energii
Kolory oporników
Ładowanie kondensatora
Charakterystyka diody
Układ RLC
Układ drgający RLC (html5)
Transformator
Prosty układ prądu zmiennego (html5)
Bramka AND.
Bramka OR.
Prądnica (html5)
Wspólny emiter.
Generator trójfazowy
Obwód R
Alternator
Bramka NOT.
Obwód C(1)
Obwód C(2)
Obwód L(1)
Obwód L(2)
Obwód RLC
Obwód RC
Prądnica prądu zmiennego
Ładowanie kondensatora
Wyłącznik
Prądnica
Obwody R, L lub C
Obwód RLC
Współczynnik mocy
Drgania elektryczne
Bramki logiczne
Transformator
Tranzystory i wzmacniacze
Prostownik
Złącze n-p
Kondensator i opornik
Opornik i kondensator 2
Prądnica
Półprzewodnik
Poziomy napięcia
Przepływ elektronów w Triodzie
Nadajnik elektromagnetyczny
Kondensatory
Promienie katodowe
Rura Crookesa – krzyż maltański
Wyładowania elektryczne
Generowanie i rekombinacja
Mostek Graetza
Łuk elektryczny
Lampa neonowa
Termistor
Przewodnictwo dziurowe
Cewka Ruhmkorffa
Wyładowania w gazach
Ognie świętego Elma
Ochrona odgromowa
Oscyloskop
Półprzewodniki domieszkowe
Fotorezystor
Charakterystyka I(U)
Równoległy obwód RLC
Szeregowy obwód RLC
Świetlówka
Trójkąt impedancji (html5)
Transformator (flash)
Obwód RLC (html5)
Obwód RLC
Cewka
Kondensator
Dzielnik napięcia
Kondensatory połączone równolegle
Kondensatory połączone szeregowo
Cewki połączone równolegle
Cewki połączone szeregowo
Cewki przy różnych częstotliwościach
Cewki o różnych indukcyjnościach
Kondensatory przy różnych częstotliwościach
Kondensatory o różnych pojemnościach
Cewka w obwodzie prądu przemiennego
Kondensator w obwodzie prądu przemiennego
Twierdzenie Nortona
Twierdzenie Thevenina
Filtr dolnoprzepustowy (RL)
Filtr górnoprzepustowy (RL)
Filtr dolnoprzepustowy (RC)
Filtr górnoprzepustowy (RC)
Obwód rezonansowy szeregowy
Obwód rezonansowy równoległy
Impedancje o takim samym module
Tagi: fizyka aplety