Prąd stały

Obwód bateria-rezystor

zobacz więcej

Napięcie ogniwa

zobacz więcej

Obwody prądu stałego 1

zobacz więcej

Przewodnictwo

zobacz więcej

Obwody prądu stałego 2

zobacz więcej

Obwód prądu stałego 2

zobacz więcej

Prawo Ohma

zobacz więcej

Analogia: ładunki-woda

zobacz więcej

Dzielnik prądu

zobacz więcej

Włącznik światła

zobacz więcej

Dzielnik napięcia

zobacz więcej

Żarówki – układy kombinacyjne

zobacz więcej

Łączenie żarówek

zobacz więcej

Opory równoległe

zobacz więcej

Koszt energii

zobacz więcej

Kolory oporników

zobacz więcej

Łączenie oporników

zobacz więcej

Opór zastępczy

zobacz więcej

Prawa Kirchhoffa

zobacz więcej

Prawo Ohma (html5)

zobacz więcej

Prawo Ohma (html5)

zobacz więcej

Potencjometr (html5)

zobacz więcej

Mostek Wheatstone'a (html5)

zobacz więcej

Opór przewodnika (html5)

zobacz więcej

Kolory oporników

zobacz więcej

Mostek Wheatstone'a1

zobacz więcej

Opór wewnętrzny

zobacz więcej

Drut oporowy

zobacz więcej

Mostek Wheatstone'a2

zobacz więcej

Potencjometr

zobacz więcej

Prawo Ohma

zobacz więcej

Zmontuj układ

zobacz więcej

Kierunek prądu elektrycznego

zobacz więcej

Potencjał elektryczny

zobacz więcej

Opór wewnętrzny

zobacz więcej

Prawa Kirchhoffa

zobacz więcej

Kondensator i opornik

zobacz więcej

Opornik i kondensator 2

zobacz więcej

Mostek Wheatstone'a

zobacz więcej

Łączenie oporów

zobacz więcej

Żarówka

zobacz więcej

Efekt Edisona

zobacz więcej

Poziomy napięcia

zobacz więcej

Łączenie oporników

zobacz więcej

Prawa Kirchhoffa (flash)

zobacz więcej

Obwód elektryczny (html5)

zobacz więcej

Moc i energia elektryczna

zobacz więcej

Prawo Ohma

zobacz więcej

Moc żarówki  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Prawo Ohma (html5)

zobacz więcej

Prawo Ohma (html5)

zobacz więcej

Badanie prawa Ohma (html5)

zobacz więcej

Opór przewodnika na podstawie prawa Ohma (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Opór przewodnika prostoliniowego (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Prosty obwód  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Połączenie szeregowe oporników (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Opór wewnętrzny baterii (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Odczyt wskazań miernika (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Połączenie równoległe oporników (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyznaczanie napięcia baterii (pojedynczy opornik) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyznaczanie napięcia baterii (układ szeregowy) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyznaczanie napięcia baterii (układ równoległy) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Odczytaj opór (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Opór wewnętrzny baterii na podstawie wykresu (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Opór wewnętrzny baterii (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Opór wewnętrzny (układ równoległy) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Opór wewnętrzny ogniwa (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Elektryczny równoważnik ciepła (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Prawo Ohma z miernikami analogowymi (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Przedrostki jednostek metrycznych (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Kod barwny rezystora (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Obwód elektryczny (flash)

zobacz więcej

Opór elektryczny (flash)

zobacz więcej

Rozpoznawanie symboli elektrycznych (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Połączenie szeregowe (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Połączenie równoległe (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Prawo Ohma (flash)

zobacz więcej

Elektroliza (flash)

zobacz więcej

Opór wewnętrzny ogniwa (flash)

zobacz więcej

Model przewodnika metalicznego (prędkość dryfu)

zobacz więcej

Energia wydzielana na oporniku (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Opór wewnętrzny z wykresu napięcia na zaciskach (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Oporniki

zobacz więcej

Prawo Ohma

zobacz więcej

Opór wewnętrzny (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Opór przewodnika prostoliniowego (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Natężenie prądu w przewodniku prostoliniowym (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl