+ Pokaż spis treści

Prace konkursowe

Rok szkolny 2013/14
[-]

ALBUM JULII I KAI ZWYCIĘZCĄ KONKURSU


Wielce Czcigodne jury dowodzone przez prof. Ireneusza Wywiała ogłosiło laureatów wielkiego konkursu na wykonanie pamiątki lub pomocy naukowej prezentującej pamiętne wydarzenia sprzed 25 lat.


I miejsce


Kaja Mann i Julia Smogorzewska z kl. IIB Gim. - za bogato ilustrowany album zawierający wspomnienia „szeregowych” naocznych świadków wielkich przemian.


II miejsce


Jagoda Kowalska i Matylda Łabęda z kl. IB Gim. – za pocztówkę okolicznościową udającą oryginał z tamtych zamierzchłych czasów.


III miejsce


Ex aequo Maciej Dowhań z kl. III Gim. – za planszę ścienną obrazującą drogę do wolności Polski w latach 80. oraz Sergiusz Stawarz i Stanisław Świątkowski z kl. I Lic. – za przeprowadzoną i sfilmowaną sondę uliczną sprawdzającą, co nam zostało w pamięci z dawnych lat.


Wszystkim wyżej wymienionym życzymy, żeby przez następne 25 lat zaszli tak daleko, aby sami mogli stać się tematami spektakularnych konkursów.