Powstawanie obrazów w soczewkach skupiających (html5)

Powstawanie obrazów w soczewkach skupiających (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Symulacja pokazuje powstawanie obrazów w soczewkach skupiających. Zastosowano przybliżenie soczewek cienkich. Odległości przedmiotu x i obrazu y liczone są od płaszczyzny soczewki. Wysokości liczone są od osi optycznej. Uwaga na konwencję znaków: w przypadku powstawania obrazu pozornego jego odległość od soczewki i wysokość podawane są ze znakiem minus.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.