Powstawanie obrazów w soczewkach cienkich

Powstawanie obrazów w soczewkach cienkich
  PEŁNY EKRAN  

Symulacja pokazuje powstawanie obrazów w soczewkach skupiających i rozpraszających. Przeciągając myszką suwaki (krzyżyk w kółku) możemy zmienić położenie i wysokość przedmiotu oraz ogniskową. Zastosowano przybliżenie soczewek cienkich. u i v oznaczają współrzędną x położenia, odpowiednio przedmiotu i obrazu. Wysokości liczone są od osi optycznej i de facto oznaczają tu współrzędne y końca strzałek. Uwaga, w związku z tym na konwencję znaków: powiększenie p = v/u = wysokość obrazu / wysokość przedmiotu jest ujemne dla obrazów rzeczywistych, a dodatnie dla pozornych.


Źródło

© 2016, Fu-Kwun Hwang; lookang.

Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike