+ Pokaż spis treści

Położenie, granice i obszar Polski


Polska leży w centrum Europy. Obejmuje terytorium 322,6 tys. km2 w tym:
 • obszar lądowy (łącznie z wodami śródlądowymi) - 311,9 tys. km2
 • wody wewnętrzne (Zalewy: Szczeciński i Wiślany) - 2,0 tys. km2
 • morze terytorialne - 8,7 tys. km2

W 1998 r. pod względem zajmowanego obszaru znajdowaliśmy się na 9. miejscu w Europie po Rosji, Ukrainie, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Niemczech, Finlandii i Norwegii oraz na 69. miejscu w świecie.

Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny terytorium Polski na: województwa, powiaty i gminy. Zgodnie z tym podziałem mamy w Polsce: 16 województw, 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatów oraz 2489 gmin

MAPA ADMINISTRACYJNA POLSKI

Położenie geograficzne

Skrajne punkty terytorium Polski to:

 • Przylądek Rozewie (województwo pomorskie) - 54° 50'N
 • Szczyt Opołonek w Bieszczadach (województwo podkarpackie) - 49° N
 • Kolano Odry koło Cedyni (województwo zachodniopomorskie) - 14° 07'E
 • Kolano Bugu koło Strzyżowa (województwo lubelskie) - 24° 08' E

Rozciągłość terytorium Polski między jej skrajnymi punktami wynosi:

 • z południa na północ 649 km (5° 50')
 • z zachodu na wschód 689 km (10° 01')

Położenie geopolityczne

Polska graniczy z 7 państwami:

 1. Rosją (obwód Kaliningradzki) - 232 km
 2. Litwą - 103 km
 3. Białorusią - 416 km
 4. Ukrainą - 529 km
 5. Słowacją - 541 km
 6. Republiką Czeską - 790 km
 7. Niemcami - 489 km

Ogólnie długość granicy państwowej 3495 km (w tym lądowa 3055km , morska (naturalna) 440 km)