+ Pokaż spis treści

Polowanie na egzoplanety

Polowanie na egzoplanetyFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Wykorzystanie efektu Dopplera w poszukiwaniu planet spoza Układu Słonecznego. Wykres poniżej został dostarczony przez Chris Tinney, który poluje egzoplanety. Wskazuje, że prędkość gwiazdy epsilon Reticuli ma składową w naszym kierunku, zmieniającą się z okresem 439 dni ziemskich i amplitudą około 40 m/s. W animacji (nie w skali, oczywiście), przesunięcia w kierunku podczerwieni i nadfioletu są oznaczone jako fale czerwone i niebieskie. Ruch tej gwiazdy jest wynikiem efektu grawitacyjnego planety krążącej wokół niej. W przeciwieństwie do gwiazdy, która świeci, planeta nie jest widoczna: jest zbyt daleko, aby być postrzegana w świetle odbitym. Jednak w naszej animacji "uwidoczniliśmy" ją. Choć jej okres obiegu jest porównywalny z ziemskim, jej masa jest znacznie większa: na razie, planety tak małe, jak nasza, nie zostały wykryte przy użyciu tej techniki.