Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego (html5)

Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Przy pomocy igły magnetycznej możesz zbadać, jak wygląda pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego. Bieguny magnetyczne magnesu sztabkowego oraz igły magnetycznej symbolizują następujące kolory: 

biegun pólnocny czerwony
biegun południowy        zielony


Jeżeli przesuniesz igłę magnetyczną (przy pomocy myszki naciskając i przytrzymując dowolny klawisz) to program narysuje linię pola magnetycznego  wytworzoną przez magnes sztabkowy i przechodząca przez środek igły magnetycznej (niebieski kolor). Możesz w ten sposób uzyskać obraz wieli linii sił.  Niebieska strzałka pokazuje zwrot pola magnetycznego, który według definicji jest zgodny z ustawieniem się pólnocnego bieguna igły magnetycznej. Jeżeli zmienisz ustawienie magnesu o 180 (naciskając czerwone pole z napisem obróć magnes), zwrot linii pola magnetycznego zmieni się na przeciwny. Naciśnięcie na lewe pole z napisem usuń linie pola magnetycznego powoduje wymazanie wszystkich linii z rysunku.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.