+ Pokaż spis treści

Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)

Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
  PEŁNY EKRAN  

 

Kliknij i przeciągnij przewody w lewo lub w prawo. Przewód po lewej jest ograniczony do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych; przewód po prawej stronie jest ograniczony do obszaru na prawo od początku. W symulacji, można zobaczyć wykres pola magnetycznego na osi x jako funkcję położenia. Na wykresie, indukcja magnetyczna jest przedstawiona jako dodatnia, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane do góry, a jako ujemna, gdy pole jest skierowane w dół. Za pomocą suwaków można ustawić natężenia prądów. Kolor czerwony oznacza, że prąd płynie przed ekran, a niebieski w głąb ekranu.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl