Pole magnetyczne

Magnes i kompas

zobacz więcej

Model MRI

zobacz więcej

Magnesy i elektromagnesy

zobacz więcej

W polu magnetycznym B

zobacz więcej

Silnik elektryczny prądu stałego (html5)

zobacz więcej

Brzęczyk

zobacz więcej

Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego (html5)

zobacz więcej

Silnik prądu stałego

zobacz więcej

Silnik prądu stałego2

zobacz więcej

Przewodnik prostoliniowy (html5)

zobacz więcej

Silnik prądu stałego1

zobacz więcej

Przewodnik kołowy

zobacz więcej

Siła Lorentza1

zobacz więcej

Siła Lorentza2

zobacz więcej

Linia śrubowa1

zobacz więcej

Linia śrubowa2

zobacz więcej

Cyklotron

zobacz więcej

Ruch cząstki

zobacz więcej

Siła elektrodynamiczna

zobacz więcej

Dzwonek elektryczny

zobacz więcej

Moment siły

zobacz więcej

Pole magnetyczne Ziemi

zobacz więcej

Przewodnik prostoliniowy

zobacz więcej

Dzwonek elektryczny

zobacz więcej

Obwód kołowy

zobacz więcej

Namagnesowanie

zobacz więcej

Cyklotron

zobacz więcej

Siła elektrodynamiczna

zobacz więcej

Indukcja elektromagnetyczna

zobacz więcej

Siła Lorentza

zobacz więcej

Silnik elektryczny

zobacz więcej

Efekt Halla

zobacz więcej

Promienie katodowe

zobacz więcej

Magnes sztabkowy

zobacz więcej

Pole jednorodne

zobacz więcej

Brzęczyk

zobacz więcej

Ładunek w polu magnetycznym (html5)

zobacz więcej

Reguła lewej dłoni Fleminga

zobacz więcej

Reguła śruby prawoskrętnej

zobacz więcej

Siła elektrodynamiczna (html5)

zobacz więcej

Ładunek w polu magnetycznym (html5)

zobacz więcej

Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)

zobacz więcej

Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)

zobacz więcej

Cyklotron (html5)

zobacz więcej

Działo elektromagnetyczne (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ferromagnetyzm (flash)

zobacz więcej

Cewka Helmholtza (flash)

zobacz więcej

Siła Lorentza (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Lampa elektronowa Thomsona (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ładunek w polu magnetycznym (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Pole magnetyczne Ziemi i magnesu sztabkowego

zobacz więcej

Oceń natężenia prądów (html5)

zobacz więcej

Pole magnetyczne od 2 przewodników z prądem

zobacz więcej

Pole magnetyczne od dwóch magnesów sztabkowych

zobacz więcej

Masa i energia kinetyczna cząstki (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Masa i szybkość cząstki (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Spektrometr masowy (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wirująca cewka w polu magnetycznym (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ładunek w polu magnetycznym - podstawy (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wirująca cewka w polu magnetycznym (wykresy) (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl