+ Pokaż spis treści

Pojezierze Suwalskie


Położenie

Kraina leży w województwie podlaskim. Stanowi najbardziej wysunięty na północy wschód fragment Pojezierza Mazurskiego.


Ukształtowanie powierzchni

Region ukształtowany głównie w wyniku zlodowacenia bałtyckiego, zatem ma typowy, młody krajobraz polodowcowy, z ciągami wałów morenowych, drumilinów, z licznymi wzgórzami kemowymi, równinami sandrowym. Deniwelacje terenu są tu znaczne. Najwyższe wzgórza morenowe sięgają 300 m. n.p.m. Liczne są również zagłębienia bezodpływowe, z torfowiskami, jeziorami rynnowymi (Hańcza) i wytopiskowymi (Wigry).

Wody

Prawie całe pojezierze leży w dorzeczu Niemna, tylko nieliczne fragmenty wchodzą w skład dorzecza Wisły i Pregoły. Charakterystyczne jest także skupienie dużej liczby jezior na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Występuje tu najgłębsze polskie jezioro - Hańcza oraz największe w tym regionie jezioro - Wigry.

Klimat

Pojezierze Suwalskie należy, poza górami, do najchłodniejszych obszarów w kraju. Klimat jest surowy i posiada najwięcej cech kontynentalnych. Charakteryzuje się niską średnią roczną temperaturą 6oC, wczesnymi, długimi i mroźnymi zimami oraz długim zaleganiem pokrywy śnieżnej (ok. 100 dni). Średnie roczne opady wynoszą 600 mm.

Szata roślinna

Kraina jest pokryta w większości lasem, w którym przeważa drzewostan iglasty - bory sosnowo- świerkowe. Dużymi zespołami leśnymi są: Puszcza Romincka oraz Augustowska. Występują także lasy liściaste (grądy) i iglasto-liściaste (bory mieszane) w zależności od rodzaju podłoża.

Gleby

W części północnej i środkowej przeważają gleby brunatne i zbielicowane, rozwinięte głównie na glinach morenowych. Na południu dominują bielice wytworzone na piaskach i żwirach pochodzenia wodno-lodowcowego. Częste są również gleby bagienne.

Walory turystyczne

Jeden z najbardziej atrakcyjnych i najmniej skażonych regionów w Polsce. Liczne malownicze jeziora otoczone kompleksami leśnymi dają możliwość uprawiania sportów wodnych (żeglarstwo, kajakarstwo, w zimie bojery) oraz wędkowania. Atrakcją są również liczne piesze szlaki turystyczne w Suwalskim Parku Krajobrazowymi i Wigierskim Parku Narodowym.