+ Pokaż spis treści

Poezja nie zna granic

Rok szkolny 2015/16
[-]

POEZJA NIE ZNA GRANIC


LIRYCZNE OTWARCIE NASZEGO TEGOROCZNEGO CYKLU SPOTKAŃ Z UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI SZKOŁY PRZY AMBASADZIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ


Jako pierwszy zawładnął naszą poetycką sceną Alieksiej Kiryłow z 10. klasy, brawurowo recytując: „Гой ты, Русь моя родная” Siergieja Jesienina. Tropami Alieksieja ruszyli inni wykonawcy, niosąc na swych ustach wiekopomne wersy nie tylko Jesienina, ale też Bunina i Simonowa. Były też sierceszczipatielnoje zaśpiewy i taniec cygański.


My, prawdziwi Polacy (jak na niegęsi przystało) odpowiedzieliśmy Kochanowskim, Mickiewiczem i Różewiczem, a na koniec (jak na poliglotów przystało) prologiem „Rusłana i Ludmiły” w oryginale.


Zachęcamy do kontemplowania materiału zdjęciowego (jest dużo kostiumów) i filmowego (sporo się rusza).