+ Pokaż spis treści

Podstawowe prawa rachunku zbiorów


Prawa De MorganaPrawa przemienności dodawania i mnożeniaPrawa łączności dodawania i mnożenia

(A ČB)Č C = A Č(B Č C),(A Ç B) Ç C = A Ç (B Ç C).

Prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania: 
A Ç (B ČC) = (A Ç B) (A Ç C),

Prawa rozdzielności dodawania względem mnożenia:
A (B Ç C) = (A B) Ç (A C).

Prawa idempotentności dodawania i mnożenia

A Č A = A        A Ç A = A

Zamiana różnicy na iloczyn zbiorów
A \ B = A Ç B'.

Działania ze zbiorem pustym Ć:
A = A,   A Ç = Ć,  A \ Ć= A,  Ć \ A = Ć.

Przedziały liczbowe
 
Ważnymi podzbiorami zbioru liczb rzeczywistych  są przedziały.
Niech  będą liczbami rzeczywistymi takimi, że .
Wszystkie rodzaje przedziałów o końcach  zawiera tabela:

Nazwa Zapis Określenie
Przedział obustronnie otwarty (a, b) x Î (a, b) a < x < b.
Przedział obustronnie domknięty á a, b ń x Îáa, bń a