+ Pokaż spis treści

Podstawowe kolory subtraktywne

Podstawowe kolory subtraktywneFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Wszyscy pamiętamy nasz pierwszy zestaw farb: czerwona farba oraz zielona farba nie dają żółtej!Operując farbami nie dodajemy, ale odejmujemy światło. Biały papier odbija wszystkie kolory, a gdy dodamy do niego kolorową farbę, odbija ona tylko niektóre kolory, ale pochłania (odejmuje) inne. Podobnie jak większość kolorów możemy otrzymać przez zmieszanie addytywne w odpowiedniej proporcji trzech kolorów podstawowych, możemy również produkować większość kolorów zaczynając od białego światła i odejmować w różnych proporcjach trzy kolory podstawowe syntezy subtraktywnej.

Kolory podstawowe w syntezie subtraktywnej:
Magenta przechodzi czerwony i niebieski, pochłaniane jest światło zielone
Cyan przechodzi zielony i niebieski, pochłaniane jest światło czerwone
Żółta przechodzi czerwony i zielony, pochłaniane jest światło niebieskie
Możemy rozwinąć to w kilku schematach: białe światło jest reprezentowane w górnym rzędzie: przechodzi przez każdy z filtrów podstawowych kolorów subtraktywnych dając odpowiedni kolor w dolnym rzędzie:
Filtr Magenta
Wejście czerwony + zielony + niebieski (= biały) jest przekazywany poprzez:
Magenta (filtr zatrzymuje zielony), otrzymano:
Wyjście: czerwony + niebieski (= magenta)
Filtr cyjan
Wejście czerwony + zielony + niebieski (= biały) jest przekazywana poprzez:
Filtr błękitny (zatrzymuje czerwony), otrzymano:
Wyjście: zielony + niebieski (= cyjan)
Żółty filtr
Wejście czerwony + zielony + niebieski (= biały) jest przekazywana poprzez:
Żółty filtr (zatrzymuje niebieski), otrzymano:
Wyjście: czerwony + zielony (= żółty)