+ Pokaż spis treści

Podanie

     Podanie jest to pismo z prośbą o coś skierowane do władz, przełożonych lub instytucji mogącej nam pomóc w załatwieniu konkretnych spraw. Adresatem podania jest urzędnik jakiejś instytucji, któremu - we własnym interesie - powinniśmy umożliwić szybkie zorientowanie się w naszej sytuacji. Z tego właśnie względu podanie powinno być rzeczowe i zwięzłe, pozbawione środków stylistycznych i emocjonalnych zwrotów, przejrzyście i zgodnie z niezmiennymi zasadami rozplanowane graficznie.

      Podanie pisze się wyłącznie na tzw. papierze podaniowym (format A-4). W zasadzie wszystkie instytucje nadal przyjmują podania pisane odręcznie na standardowych kartkach w kratkę, ale na pewno milej widziane są wydrukowane na komputerze.

      Podanie ma niezmienny schemat, na który składają się:
 • miejscowość i dokładna data zapisana u góry po prawej stronie arkusza,
 • imię, nazwisko i adres składającego podanie umieszczone po lewej stronie u góry,
 • nagłówek określający odbiorcę prośby nieco niżej po prawej stronie,
 • tekst prośby na środku arkusza,
 • poniżej z prawej podpis,
 • a jeszcze niżej z lewej wykaz załączników, jeśli takie się składa. Załącznikiem są wszelkiego rodzaju świadectwa, zaświadczenia, dowody wpłat.

  Przykład


  Warszawa, 30.01.2000.


  Anna Nawrocka
  Ul. Sadowa 23 m. 12
  04-321 Warszawa
  tel. 72-76-09

                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                  XIX Liceum Ogólnokształcącego
                                                                                                  w Warszawie

        Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mnie z nauki języka niemieckiego jako drugiego języka obcego i wpisanie mi na świadectwie oceny z języka francuskiego, którego uczę się poza szkołą.
        Języka francuskiego uczę się od 10 lat. We Francji mieszka na stałe mój ojciec, a ja chciałabym tam w przyszłości studiować. W związku z tym nie powinnam przerywać kursu języka francuskiego, a uczenie się aż trzech języków stanowi dla mnie zbyt duże obciążenie.
        Z góry dziękuję za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

                                                                          Anna Nawrocka  Załączniki:
  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego w Instytucie Francuskim;
  2. Świadectwo ukończenia wakacyjnego kursu języka francuskiego dla cudzoziemców we Francji.