+ Pokaż spis treści

Plamka ślepa

Plamka ślepaFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Plamka ślepa (łac. macula ceca; plamka Mariotte'a) – miejsce na siatkówce oka kręgowców, w którym nerw wzrokowy opuszcza gałkę oczną i biegnie w stronę mózgu. Jest ono całkowicie pozbawione fotoreceptorów (czopków i pręcików), jest więc niewrażliwe na światło.

Plamki ślepe w gałkach ocznych umieszczone są symetrycznie (względem płaszczyzny symetrii ciała). Wskutek tego luki w polu widzenia obu oczu nie pokrywają się – to, czego nie widzi jedno oko, widzi drugie. (Wikipedia)

W tym eksperymencie możesz znaleźć martwe pole. Zamknij prawe oko, a lewym skup się na znaku X w czarnym prostokącie. Odsuwając głowę od ekranu, skupiaj się cały czas na X. Gdy obraz białej kropki będzie padał w martwym punkcie – zniknie.