+ Pokaż spis treści

Pismo w Egipcie

Pismo w Egipcie


  1. Pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. (według tradycji równolegle z utworzeniem państwa) powstało w Egipcie pismo. Przełomowym momentem w jego poznawaniu było znalezienie w czasie wyprawy napoleońskiej do Egiptu, w miejscowości Rossetta pod Aleksandrią, kamienia, na którym wyryto jednocześnie taki sam napis, egipski (w wersji hieroglificznej i demotycznej) i grecki. Odczytał go Francuz Jean François Champollion, który doszedł do wniosku, że pismo egipskie było systemem znaków ideograficznych, wyrażających całe słowa lub pojęcia oraz znaków fonetycznych, jedno- lub wielogłoskowych, wyłącznie spółgłoskowych. Dodatkowe znaki, tzw. determinantywy, określały rodzaj danego wyrazu. Odkrycie Champolliona zrodziło nową gałąź wiedzy, egiptologię, która pozwoliła oprzeć badania historii Egiptu również na źródłach pisanych.

  2. W Egipcie rozwinęły się trzy typy pisma, różniące się przede wszystkim kształtem znaków. Hieroglifów używano do napisów uroczystych, które ryto w kamieniu lub malowano na drewnie. Na papirusie pisano ważniejsze dokumenty pismem hieratycznym, a korespondencję i podręczne notatki - pismem demotycznym ("ludowym").