+ Pokaż spis treści

Piotr Skrobecki

Piotr Skrobecki


Piotr SkrobeckiJest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat uczył studentów w Zakładzie Teatru i Filmu w Instytucie Kulturoznawstwa UW. Obecnie cały swój czas poświęca szkole.

Na języku polskim namawia uczniów, aby kształcenia nie ograniczać tylko do kontaktu z samymi książkami, często organizując literackie wyprawy po Warszawie i poza nią. Czy w nastrój romantyczno-sentymentalnych “Cierpień młodego Wertera” nie jest dobrze się wczuć, wolno spacerując jesienią po parku Arkadia pod Łowiczem? Czy “Lalka” nie zapadnie bardziej w pamięć, jeżeli odwiedzimy miejsca, w których bywali Wokulski, Rzecki, Łęcka? Czy nie warto ze “Zdążyć przed Panem Bogiem” w ręku poszukać śladów po warszawskim getcie i porównać ich obecny wygląd ze starymi fotografiami?

Aby wzbogacić i pogłębić dyskusję na temat literatury pan Skrobecki wielokrotnie przywołuje na pomoc konteksty filmowe i teatralne. Przygotowując do matury, “bombarduje” wychowanków dziesiątkami próbnych testów i wypracowań. Na egzaminie dojrzałości nic nie ma prawa nikogo zaskoczyć!

Po południu zaprasza zainteresowanych na zajęcia z historii kina oraz wiedzy o teatrze. Każdego roku prezentuje uczniom przygotowany przez siebie monodram, zapraszając jednocześnie entuzjastów do występów w szkolnych spektaklach.