+ Pokaż spis treści

Pierwsza i druga pochodna funkcji (html5)

Pierwsza i druga pochodna funkcji (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Symbole:

x zmienna niezależna
+ plus
- minus
* pomnożone przez
/ podzielone przez
^ do potęgi
(...) nawias
abs(...) wartość bezwzględna
sqrt(...) pierwiastek kwadratowy
exp(...) funkcja eksponencjalna
ln(...) logarytm naturalny
sin(...) sinus
cos(...) cosinus
tan(...) tangens
arcsin(...) arcus sinus
arccos(...) arcus cosinus
arctan(...) arcus tangens
sinh(...) sinus hiperboliczny
cosh(...) cosinus hiperboliczny
tanh(...) tangens hiperboliczny
arsinh(...) area sinus hiperboliczny
arcosh(...) area cosinus hiperboliczny
artanh(...) area tangens hiperboliczny
e liczba Eulera e
pi liczba π (ludolfina)

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.